Головна


 • Навчально-методичний посібник "Підготовка докторів філософії у Запорізькому національному університеті" (Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 152 с.)  Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти" (м. Запоріжжя, 5-6 жовтня 2017 р.)

 • Презентації учасників конференції

 • Фотозвіт конференції (оновлюється)

 • Пропозиції учасників конференції щодо змін і доповнень до нормативно-правових актів

 • Графік атестації аспірантів і докторантів у проректора з наукової роботи.
  Бланк атестаційного листа для аспірантів і докторантів.
 • Розклад навчальних занять аспірантів 1 і 2 років навчання на 1 семестр 2017/2018 н.р.:
  з 16.10.2017 р. до 03.11.2017 р.
  з 06.11.2017 р. по 13.01.2018 р.
 • Реквізити для оплати за навчання

 • Шановні колеги!

  Раді вітати Вас на оновленому сайті відділу аспірантури і докторантури Запорізького національного університету.

  В умовах реформування системи підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів, імплементації нового Закону України «Про вищу освіту» сайт допоможе знайти відповіді на ключові питання в цій сфері, а також покликаний зменшити паперовий документообіг і сприяти дебюрократизації процесу навчання аспірантів і докторантів.

  На сьогодні в аспірантурі ЗНУ діє 47 постійнодіючих спеціальностей, а в докторантурі – 20 спеціальностей

  У 2016 р. за новим Переліком галузей знань і спеціальностей ЗНУ отримав ліцензії на підготовку докторів філософії (PhD) за 23 спеціальностями в аспірантурі (на третьому, освітньо-науковому рівні).

  На сьогодні в аспірантурі університету навчається понад 400 аспірантів і здійснюють підготовку в докторантурі 36 докторантів.

  В аспірантурі і докторантурі Запорізького національного університету здійснюється підготовка як за кошти державного бюджету, так і на контрактній основі. В університеті функціонують 4 докторські і 3 кандидатські спеціалізовані вчені ради.

  Завідувачем відділу аспірантури і докторантури є кандидат історичних наук, доцент Каганов Юрій Олегович.

  З усіх питань щодо вступу і навчання в аспірантурі і докторантурі звертайтесь за контактними координатами.

  Науковий потенціал Запорізького національного університету та його динамічний розвиток – запорука Вашої успішної самореалізації!