Головна


 • Документи для вступу до аспірантури (бланки)

 • Питання вступних іспитів до аспірантури

 • До уваги вступників до аспірантури: співбесіда у проректора з наукової роботи відбудеться 21 лютого 2018 р., о 10.00, каб. 27 (1 корпус); іспити зі спеціальності - 23 лютого 2018 р., іспит з англійської мови - 26 лютого 2018 р. Час і аудиторії будуть повідомлені додатково.

 • Розклад занять на 2 семестр 2017/2018 н.р.
 • Індивідуальний план роботи аспіранта

 • Бланк заяви про затвердження теми дисертації аспіранта
 • Бланк заяви про затвердження теми дисертації докторанта
 • Реквізити для оплати за навчання
 • Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти" (Запорізький національний університет, 5-6 жовтня 2017 року)


 • Шановні колеги!

  Раді вітати Вас на оновленому сайті відділу аспірантури і докторантури Запорізького національного університету.

  В умовах реформування системи підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів, імплементації нового Закону України «Про вищу освіту» сайт допоможе знайти відповіді на ключові питання в цій сфері, а також покликаний зменшити паперовий документообіг і сприяти дебюрократизації процесу навчання аспірантів і докторантів.

  На сьогодні в аспірантурі ЗНУ діє 47 постійнодіючих спеціальностей, а в докторантурі – 20 спеціальностей

  У 2016 р. за новим Переліком галузей знань і спеціальностей ЗНУ отримав ліцензії на підготовку докторів філософії (PhD) за 23 спеціальностями в аспірантурі (на третьому, освітньо-науковому рівні).

  На сьогодні в аспірантурі університету навчається понад 400 аспірантів і здійснюють підготовку в докторантурі 36 докторантів.

  В аспірантурі і докторантурі Запорізького національного університету здійснюється підготовка як за кошти державного бюджету, так і на контрактній основі. В університеті функціонують 4 докторські і 3 кандидатські спеціалізовані вчені ради.

  Завідувачем відділу аспірантури і докторантури є кандидат історичних наук, доцент Каганов Юрій Олегович.

  З усіх питань щодо вступу і навчання в аспірантурі і докторантурі звертайтесь за контактними координатами.

  Науковий потенціал Запорізького національного університету та його динамічний розвиток – запорука Вашої успішної самореалізації!