Гранти, премії, стипендії


Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (за наукові досягнення)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 р. № 951 “Про премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України” премія присуджується рішенням Кабінету Міністрів України особам віком до 35 років. При присудженні Премії за вказаною номінацією враховуються досягнення молодих учених з урахуванням критерію – рівень отриманих наукових та науково-прикладних результатів.

На здобуття Премії подаються документи, що оформлені відповідно до Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

Перелік документів на здобуття премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (за наукові досягнення)

  - Характеристика кандидата за підписом зав. кафедрою і ректора* ( 4 прим.).

  - Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію кандидатури на здобуття премії Кабінету Міністрів України (1 прим.).

  - Витяг з Ради факультету про рекомендацію кандидатури на здобуття премії Кабінету Міністрів України (1 прим.).

  - Особистий листок з обліку кадрів за підписом начальника відділу кадрів, скріплений печаткою ( 3 прим., оригінали).
  Листок має обов’язково містити дані щодо адреси проживання (згідно прописки та контактного телефону претендента).

  - Копія паспорта ( 2 прим.).

  Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ( 2 прим.).

  Клопотання про присудження Премії (2 прим.).

  Дискета з усіма матеріалами.

*Документи подаються до відділу аспірантури і докторантури без підпису ректора.