Гранти, премії, стипендії


Академічна стипендія Кабінету Міністрів України аспірантам вищих навчальних закладів

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 09 серпня 2001 р. № 980

- Академічна стипендія Кабінету Міністрів України призначається студентам – відмінникам вищих навчальних закладів та аспірантам за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі.
Зазначена академічна стипендія виплачується студентам та аспірантам таких груп вищих навчальних закладів: класичні університети; педагогічні; технічні; технологічні; охорони здоров’я; юридичні; сільськогосподарські; економічні та управління; архітектури і будівництва; транспортні; підприємництва і торгівлі; культури; фізкультури та спорту; живопису, скульптури та дизайну; військові; правоохоронні.

- Кандидати на отримання академічної стипендії Кабінету Міністрів України висуваються вченими радами вищих навчальних закладів.

- Призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам здійснюється двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії протягом місяця після її закінчення, аспірантам – один раз на рік розпорядженням Кабінету Міністрів України за пропозиціями МОНМС.

- Розподіл академічної стипендії Кабінету Міністрів України між вищими навчальними закладами здійснюється міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких вони перебувають, у межах, встановлених МОНМС.

- Позбавлення студентів вищих навчальних закладів та аспірантів академічної стипендії Кабінету Міністрів України може бути здійснено рішенням учених рад, затвердженим керівниками міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають навчальні заклади.

Перелік документів на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України аспірантам другого року денної форми навчання за рахунок державного замовлення

- Характеристика кандидата за підписом зав. кафедрою і ректора* (2 прим.).

- Витяг з протоколу засідання кафедри про висунення кандидатури для призначення стипендії Кабінету Міністрів України ( 2 прим.).

- Витяг з протоколу засідання Ради факультету про висунення кандидатури для призначення стипендії Кабінету Міністрів України ( 2 прим.).

*Документи подаються до відділу аспірантури і докторантури без підпису ректора.