Гранти, премії, стипендії


Академічна стипендія імені М.С.Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2006 р. № 209

- Академічна стипендія імені М.С.Грушевського (далі – стипендія) призначається студентам та аспірантам державних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації (далі – вищі навчальні заклади) денної форми навчання, які найбільше відзначилися в навчальній та науковій роботі, починаючи з другого курсу.

- Розподіл стипендій між вищими навчальними закладами здійснюється центральним органом виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, у межах кількості стипендій, встановленої МОН.

- Кандидати на отримання стипендії висуваються вченими радами вищих навчальних закладів.

- Призначення стипендій студентам вищих навчальних закладів здійснюється двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії протягом місяця після її закінчення, аспірантам – один раз на рік наказами керівників центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.

- Вищий навчальний заклад, який висунув кандидата на призначення стипендії, надсилає протягом двох тижнів після закінчення екзаменаційної сесії центральному органу виконавчої влади, якому підпорядкований вищий навчальний заклад, мотивоване подання, в якому відзначає успішність кандидата, його наукову або творчу роботу та участь у громадському житті навчального закладу, а також витяг з протоколу засідання вченої ради про висунення кандидата на призначення стипендії.

- Студентам стипендія виплачується з першого числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної сесії, у межах коштів, передбачених у загальному фонді кошторисів вищих навчальних закладів на стипендіальне забезпечення, аспірантам – з дня призначення стипендії.

- Студенти вищих навчальних закладів та аспіранти можуть бути позбавлені стипендії наказами керівників центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані виші навчальні заклади, за умови подання відповідних рішень вчених рад вищих навчальних закладів.

Перелік документів на здобуття академічної стипендії ім. М.С.Грушевського для аспірантів другого року денної форми навчання за рахунок державного замовлення

- Мотивоване подання за підписом зав. кафедрою і ректора* (2 прим.).

- Витяг з протоколу засідання кафедри про висунення кандидатури для призначення стипендії Кабінету Міністрів України ( 2 прим.).

- Витяг з протоколу засідання Ради факультету про висунення кандидатури для призначення стипендії Кабінету Міністрів України ( 2 прим.).

*Документи подаються до відділу аспірантури і докторантури без підпису ректора.