Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування


Інформація про спеціалізовані вчені ради, що функціонують у Запорізькому національному університеті


Шифр ради, номер наказу МОН України, термін повноважень Шифр та найменування спеціальності Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь
1
Д 17.051.01
Наказ МОН України
№ 320 від 07.04.2022

07.04.2022 – 07.04.2025
07.00.01 – історія України
07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Історичні науки
Голова ради –
Фролов М. О., д.і.н., проф.

Учений секретар –
Каганов Ю. О., д.і.н., проф.
2
Д 17.051.02

Наказ МОН України 
№ 612 від 07.05.2019 

07.05.2019 – 31.12.2021

10.02.04 – германські мови
Філологічні науки

Голова ради –
Зацний Ю.А., д.філол.н., проф.

Учений секретар –
Клименко О.Л., к.філол.н., проф.

3
Д 17.051.05

Наказ МОН України 
№ 527 від 24.05.2018

24.05.2018 – 31.12.2021

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Філософські науки

Голова ради –
Лепський М.А., д.філос.н., проф.

Учений секретар –
Капріцин І.І., д.філос.н., доц.

4
К 17.051.06

Наказ МОН України 
№ 527 від 24.05.2018

24.05.2018 – 31.12.2021

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Фізико-математичні науки

Голова ради –
Грищак В.З., д.т.н., проф.

Учений секретар –
Кондратьєва Н.О., к.ф.-м.н., доц.

5
Д 17.051.07

Наказ МОН України
№ 320 від 07.04.2022

07.04.2022 – 07.04.2025

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Юридичні науки

Голова ради – 
Коломоєць Т.О., д.ю.н., проф.

Учений секретар –
Гаджиєва Ш.Н., к.ю.н., доц.

6
Д 17.051.08

Наказ МОН України 
№ 320 від 07.04.2022

07.04.2022 – 07.04.2025

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Економічні науки 

Голова ради – 
Череп А.В., д.е.н., проф.

Учений секретар – 
Огренич Ю.О., д.е.н., доц.

7
Д 17.051.09

Наказ МОН України 
№ 320 від
07.04.2022

07.04.2022 – 07.04.2025

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Педагогічні науки

Голова ради – 
Гура О.І., д.пед.н., проф.

Учений секретар –
Безкоровайна Л.В., д.пед.н., доц.