Аспірантура


Документи для вступу до аспірантури

1) заява на ім’я ректора;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) автобіографія;

4) ксерокопія диплому про вищу освіту;

5) ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду (2 прим.);

6) довідка про проходження флюорографії;

7) список опублікованих наукових праць (за наявності);

8) згода на збір та обробку персональних даних;

9) дві фотокартки 3х4.

Пакет бланків для вступу до аспірантури