Аспірантура


Кандидатські іспити

Порядок проведення кандидатських іспитів

Кандидатський іспит є складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових кадрів. Складання кандидатських іспитів є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук.

Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови та спеціальності.

Кандидатський іспит з іноземної мови може складатися з англійської, німецької, іспанської, італійської, французької мов. Якщо виконання дисертаційної роботи потребує знання іншої іноземної мови, ректор університету може дозволити складання кандидатського іспиту з цієї мови.

У разі невідповідності кваліфікації здобувача галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, здобувач складає додатковий кандидатський іспит для забезпечення відповідного рівня його теоретичної підготовки. Додатковий кандидатський іспит визначає спеціалізована вчена рада за програмами, затвердженими МОН України.

Кандидатські іспити приймаються організовано два рази на рік у формі сесій. Строки сесії: осіння - з 15 жовтня по 15 листопада, весняна - з 15 квітня 15 травня. У разі подання здобувачем до спеціалізованої вченої ради дисертації до захисту кандидатський іспит може бути прийнятий поза терміном сесії.

Після складання кожного кандидатського іспиту видається посвідчення встановленої форми, а за місцем складання останнього іспиту посвідчення про складання попередніх іспитів замінюються на єдине посвідчення. Документи для складання кандидатських іспитів приймаються з 1 вересня по 1 жовтня та з 1 березня по 15 квітня поточного року.

Для надання допомоги аспірантам у ЗНУ з 15 листопада по 15 травня працюють курси з підготовки до складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови.

Документи, необхідні для складання кандидатських іспитів

1. Заява на ім’я ректора ЗНУ.

2. Особистий листок по обліку кадрів, завірений за місцем роботи.

3. Ксерокопія диплома про вищу освіту, завірена у відділі кадрів.

4. Витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради організації (установи) про затвердження теми дисертації.

5. Лист-клопотання організації (установи), де виконується дисертаційна робота чи довідка з відділу кадрів (для штатних співробітників ЗНУ) .