Спеціалізована вчена рада Д 17.051.09

Спеціалізована вчена рада Д 17.051.09 утворена у ДВНЗ «Запорізький національний університет» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 09.03.2016 №241 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 25 лютого 2016 року».

Спеціалізована вчена рада затверджена з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».


Контактні координати:

Спеціалізована вчена рада Д 17.051.09
Запорізький національний університет,
вул. Жуковського, 66,
м. Запоріжжя, 69063

Контактні телефони: 066-337-37-13 (вчений секретар: Маковецька Н.В.)

E-mail:
lvbeskorovaynaya@gmail.com

Персональний склад спеціалізованої вченої ради

Тексти дисертацій, авторефератів і відгуків офіційних опонентів