Спеціалізована вчена рада Д 17.051.09

Спеціалізована вчена рада Д 17.051.09 утворена у Запорізькому національному університеті відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.05.2018 №527 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад».

Спеціалізована вчена рада затверджена з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» на період з 24.05.2018 по 31.12.2020 р.


Контактні координати:

Спеціалізована вчена рада Д 17.051.09
Запорізький національний університет,
вул. Жуковського, 66,
м. Запоріжжя, 69063

Контактні телефони: 066-337-37-13 (вчений секретар: Безкоровайна Лариса Вікторівна)

E-mail:
lvbeskorovaynaya@gmail.com

Персональний склад спеціалізованої вченої ради

Тексти дисертацій, авторефератів і відгуків офіційних опонентів