Спеціалізована вчена рада Д 17.051.08

Спеціалізована вчена рада Д 17.051.08 утворена у Запорізькому національному університеті відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 грудня 2019 року».

Спеціалізована вчена рада затверджена з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) строком на три роки (з 28.12.2019 по 31.12.2020 рр.)

Контактні координати:
Спеціалізована вчена рада Д 17.051.08
Запорізький національний університет,
пр. Соборний, 74, корп. 5, м. Запоріжжя, 69600
Контактні телефони: 067-105-74-33 (вчений секретар Швець Юлія Олександрівна)
E-mail: K17.051.08@gmail.com


Персональний склад спеціалізованої вченої ради

Тексти авторефератів, дисертацій, відгуків офіційних опонентів