Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 17.051.08

Голова ради:
Череп Алла Василівна, д.е.н., професор, декан, Запорізький національний університет, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:
Шмиголь Надія Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 08.00.04

Вчений секретар:
Швець Юлія Олександрівна, к.е.н., старший викладач кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 08.00.04.

Члени ради:
Бабміндра Дмитро Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 08.00.04;
Бондарчук Марія Костянтинівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 08.00.04;
Бухаріна Людмила Михайлівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 08.00.04;
Гончар Ольга Іванівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 08.00.04;
Грозний Ігор Сергійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ПВНЗ «Європейський університет, спеціальність 08.00.04;
Гуржій Наталія Миколаївна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 08.00.04;
Зборовська Ольга Михайлівна, д.е.н., професор, Запорізький національний університет, завідувач кафедри, спеціальність 08.00.04;
Кендюхов Олександр Володимирович, д.е.н., професор, професор кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 08.00.04;
Корінєв Валентин Леонідович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.04;
Крилов Денис Валерійович, д.е.н., професор кафедри Запорізького національного університету, спеціальність 08.00.04;
Максишко Наталія Костянтинівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 08.00.04;
Мостенська Тетяна Леонідівна, д.е.н., професор, професор кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність 08.00.04;
Пуліна Тетяна Веніаміновна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Запорізький національний технічний університет, спеціальність 08.00.04;