Спеціалізована вчена рада Д 17.051.07

Спеціалізована вчена рада Д 17.051.07 утворена у ДВНЗ «Запорізький національний університет» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 р. № 241 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 25 лютого 2016 року»

Спеціалізована вчена рада затверджена з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» строком на два роки.

Голова ради:
Коломоєць Тетяна Олександрівна, д.ю.н., професор, декан факультету, Запорізький національний університет, спеціальність 12.00.07.

Заступник голови:
Колпаков Валерій Костянтинович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 12.00.07.

Вчений секретар:
Лютікова Маргарита Олегівна, к.ю.н., ст. викл., Запорізький національний університет, спеціальність 12.00.07.

Контактні координати: моб. тел. 0974155019, e-mail: lyutikovp@gmail.com

Персональний склад спеціалізованої вченої ради

Тексти авторефератів, дисертацій, відгуків офіційних опонентів