Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування


Спеціалізована вчена рада Д 17.051.07


Спеціалізована вчена рада Д 17.051.07 утворена у Запорізькому національному університеті відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2022 р. №320

Спеціалізована вчена рада затверджена з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» строком до 07.04.2025 р.

Голова ради:
Коломоєць Тетяна Олександрівна, д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Запорізький національний університет, декан юридичного факультету, спеціальність 12.00.07.

Заступник голови:
Колпаков Валерій Костянтинович, д.ю.н., професор, Запорізький національний університет, завідувач кафедри, спеціальність 12.00.07.

Вчений секретар:
Гаджиєва Шабінем Намєтівна, к.ю.н., доцент, Запорізький національний університет, доцент кафедри, спеціальність 12.00.07.

Контактні координати: тел. (061) 228 76 17, e-mail: t_deputy@ukr.net

Персональний склад спеціалізованої вченої ради

Тексти авторефератів, дисертацій, відгуків офіційних опонентів