Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 17.051.02

Голова ради:
1. Зацний Юрій Антонович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 10.02.04.

Заступник голови:
2. Приходько Ганна Іллівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 10.02.04.

Вчений секретар:
3. Клименко Ольга Леонідівна, к.філол.н., професор, професор кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 10.02.04.

Члени ради:
4. Галуцьких Ірина Анатоліївна, д.філол.н., доцент, доцент кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 10.02.04;

5. Домброван Тетяна Іванівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 10.02.04;

6. Єнікєєва Санія Маратівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 10.02.04;

7. Іваненко Світлана Мар’янівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 10.02.04;

8. Козлова Тетяна Олегівна, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 10.02.04;

9. Ніколова Олександра Олександрівна, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 10.02.04;

10. Павленко Ірина Яківна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 10.02.04;

11. Піхтовнікова Лідія Сергіївна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «ХАІ», спеціальність 10.02.04;

12. Приходько Анатолій Миколайович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький національний технічний університет, спеціальність 10.02.04;

13. Тараненко Лариса Іванівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 10.02.04;

14. Торкут Наталія Миколаївна, д.філол.н., професор, начальник міжуніверситетського навчально-наукового шекспірівського центру, Запорізький національний університет, спеціальність 10.02.04;

15. Християнінова Раїса Олександрівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 10.02.04.