Тексти дисертацій, авторефератів і відгуків офіційних опонентів - Спеціалізована вчена рада К 17.051.05

Захист дисертації Насєдкіної Оксани Олегівни «Світоглядні настанови казки: соціально-філософський аналіз» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Бузарова Андрія Ігоревича «Побудова демократичного суспільства на арабському сході: соціально-філософський аналіз» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Халiман Марини Анатолiївни «Світоглядне протистояння: соціально-філософський аналіз» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Кирницького Олега Володимировича «Віртуальний вимір соціального конструювання» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента



Захист дисертації Цупренко Зореслави Володимирівни "Життєздатність суспільства: соціально-філософський аналіз" на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Чумак Олени Василівни "Інноваційна діяльність як чинник розвитку суспільства в умовах глобалізації" на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Широбокової Ольги Олександрівни "Феномен соціальної новації" на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Павленко Іви Олександрівни "Розвиток соціального світу: взаємозв'язок миру та війни"на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Панасенко Світлани Вікторівни "Феномен соціальної події" на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Сорокіної Олександри Сергіївни "Розвиток інформаційного простору суспільства" на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента