Тексти дисертацій, авторефератів і відгуків офіційних опонентів - Спеціалізована вчена рада Д 17.051.05

Захист дисертації Нікітенко Віталіни Олександрівни «Взаємодія освіти, культури, туризму та їх вплив на розвиток креативного потенціалу особистості в умовах інноваційно-інформаційного суспільства» на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (захист перенесено на 12.03.2021 р.)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Сосуновського Володимира Сергійовича «Територіальна громада: соціально-філософський аналіз» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Павленко Нателли Валеріївни «Багатство як мета і підґрунтя соціального розвитку: соціально-філософський аналіз» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Масюка Олега Петровича «Феномен соціального сподівання» на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Стариковської Олени Олександрівни «Феномен громадської думки: взаємозв’язок держави і громадянського суспільства» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Горбенко Катерини Панасівни «Справедливість як соціальний екзистенціал громадянського суспільства» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Колдунова Ярослава Вікторовича «Дика прирoда: coціальнo-філocoфcький аналіз» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Гірліної Наталії Юріївни «Соціально-філософський аналіз медіакультурного простору соціалізації» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Насєдкіної Оксани Олегівни «Світоглядні настанови казки: соціально-філософський аналіз» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Бузарова Андрія Ігоревича «Побудова демократичного суспільства на арабському сході: соціально-філософський аналіз» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Халiман Марини Анатолiївни «Світоглядне протистояння: соціально-філософський аналіз» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Кирницького Олега Володимировича «Віртуальний вимір соціального конструювання» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Цупренко Зореслави Володимирівни "Життєздатність суспільства: соціально-філософський аналіз" на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Чумак Олени Василівни "Інноваційна діяльність як чинник розвитку суспільства в умовах глобалізації" на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Широбокової Ольги Олександрівни "Феномен соціальної новації" на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Павленко Іви Олександрівни "Розвиток соціального світу: взаємозв'язок миру та війни"на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Панасенко Світлани Вікторівни "Феномен соціальної події" на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Сорокіної Олександри Сергіївни "Розвиток інформаційного простору суспільства" на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента