Тексти авторефератів, дисертацій, відгуків офіційних опонентів - спецрада Д 17.051.08

Захист дисертації Гельман Валентини Миколаївни «Забезпечення ефективності управління кадровим ресурсом підприємств машинобудування» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Дашко Ірини Миколаївни «Формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Швець Юлії Олександрівни «Механізм формування стратегії в антикризовому управлінні операційною діяльністю промислових підприємств» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Гамової Оксани Вікторівни «Стратегічні вектори управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Красовської Олена Юріївни «Управління маркетинговими інструментами промислового підприємства» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Захарової Олени Леонідівни на тему: «Хеджування підприємницьких ризиків на прикладі українського підприємства-експортера» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Колісник Наталії Анатоліївни «Управління основними засобами на підприємствах переробної галузі» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Берідзе Тетяни Михайлівни «Моніторинг діяльності підприємства в системі стратегічного управління» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Струтинської Ірини Володимирівни «Цифрова трансформація як імператив інноваційного розвитку бізнес-структур» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Британської Наталії Натанівни «Економічна ефективність підприємств цукрової промисловості» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Гакової Міри Володимирівни «Управління поведінкою персоналу підприємств» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Андросової Олени Федорівни «Стратегія формування корпоративної культури та ефективність від її реалізації на підприємствах машинобудування» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Циганової Олександри Сергіївни «Система контролінгу в адаптивному управлінні підприємствами промисловості» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Лозиченка Олександра Миколайовича «Інформаційне забезпечення в управлінні промисловим підприємством» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Коваленка Артема Вікторовича «Організаційно-економічний механізм формування податкової політики промислових підприємств» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Каміньської Божени «Антисипативне управління розвитком промислових підприємств за сучасних умов господарювання» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Нечепуренка Дмитра Станіславовича «Модернізація систем автоматизації управління підприємствами машинобудування» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Тур Олександра Васильовича «Управління стратегічним розвитком підприємства з метою підвищення його ринкової стійкості» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Зіновської Світлани Ігорівни «Управління ефективністю використання персоналу на промислових підприємствах» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Жарика Євгенія Анатолійовича «Формування та розвиток лідерських компетенцій персоналу підприємства» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Терент’євої Наталії Валеріївни «Удосконалення управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Кириленко Ліани Вікторівни «Сучасні підходи до моніторингу і діагностики діяльності підприємства» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Павлюк Тетяни Сергіївни «Сучасні методи управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівних підприємств» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Котелевця Дмитра Олександровича «Удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю переробних підприємств» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Худолєй Ліни Володимирівни «Інструменти забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Лясковця Олексія Володимировича «Механізм розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Русінової Ольги Сергіївни «Управління забезпеченням розвитку промислових підприємств» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Корженевської Вікторії Миколаївни «Використання економічних інструментів антикризового управління діяльністю підприємств машинобудування» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Битого Андрія Валерійовича «Управління інформаційним потенціалом підприємства» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Радєвої Ольги Георгіївни «Амортизаційна політика як важіль оновлення основних засобів підприємств машинобудування» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Сиваченка Олександра Вікторовича «Використання маркетингових комунікацій на засадах стимулювання збуту продукції підприємств машинобудування» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Вініченко Олени Миколаївни «Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Крилова Дениса Валерійовича «Розвиток організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Кайнари Дмитра Олеговича «Науково-методичні засади знівелювання торговельних бар’єрів між Україною та ЄС для підприємств машинобудування» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Калюжної Юлії Вікторівни "Ризики в системі антикризового управління підприємствами машинобудування" на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Новікової Христини Костянтинівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Лігузової Віталії Олександрівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента