Тексти авторефератів, дисертацій, відгуків офіційних опонентів - Спеціалізована вчена рада Д 17.051.09

Захист дисертації Безкоровайної Лариси Вікторівни «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Стадніченко Надії Василівни «Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього актора до професійного спілкування» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Круглика Владислава Сергійовича «Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Шафранської Тетяни Юріївни «Формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Адоньєвої Юлії Анатоліївни «Формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Рагріної Жанни Михайлівни «Підготовка майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Царенко Катерини Валеріївни «Розвиток професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Подозьорової Анжели Володимирівни «Формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Сид­орук Анни Вікторівни ­«Підготовка майбутніх­ учителів фізичної ку­льтури до анімаційної­ діяльності в загальн­оосвітній школі» на здобуття наукового сту­пеня кандидата педаго­гічних наук зі спеціа­льності 13.00.04 – теорія і методика профе­сійної освіти.
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Сущенко Л.П.

Відгук офіційного опонента Наумчука В.І.Захист дисертації Сокол Ірини Миколаївни «Підготовка вчителів до використання квест-технології в системі післядипломної освіти» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Лецюка Ігоря Зеновійовича "Формуванння готовності майбутніх учителів початкових класів до проектування інформаційно-комунікаційного середовища" на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Бабкової Олени Олексіївни "Формування готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності" на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента