Тексти авторефератів, дисертацій, відгуків офіційних опонентів - Спеціалізована вчена рада Д 17.051.09

Захист дисертації Андрєєва Андрія Миколайовича «Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього вчителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів у навчальному процесі» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Драч Анни Сергіївни «Формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Безкоровайної Лариси Вікторівни «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Стадніченко Надії Василівни «Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього актора до професійного спілкування» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Круглика Владислава Сергійовича «Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Шафранської Тетяни Юріївни «Формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Адоньєвої Юлії Анатоліївни «Формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Рагріної Жанни Михайлівни «Підготовка майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Царенко Катерини Валеріївни «Розвиток професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Подозьорової Анжели Володимирівни «Формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Сид­орук Анни Вікторівни ­«Підготовка майбутніх­ учителів фізичної ку­льтури до анімаційної­ діяльності в загальн­оосвітній школі» на здобуття наукового сту­пеня кандидата педаго­гічних наук зі спеціа­льності 13.00.04 – теорія і методика профе­сійної освіти.
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Сущенко Л.П.

Відгук офіційного опонента Наумчука В.І.Захист дисертації Сокол Ірини Миколаївни «Підготовка вчителів до використання квест-технології в системі післядипломної освіти» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Лецюка Ігоря Зеновійовича "Формуванння готовності майбутніх учителів початкових класів до проектування інформаційно-комунікаційного середовища" на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Бабкової Олени Олексіївни "Формування готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності" на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента