Тексти авторефератів, дисертацій, відгуків офіційних опонентів - Спеціалізована вчена рада Д 17.051.09

Захист дисертації Микитів Олександра Михайловича «Підготовка майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної галузі до формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Лютої Дарини Анатоліївни «Формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Муращенко Олена Валентинівна «Підготовка вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Чернявського Богдана Романовича «Формування іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі інтегрованого навчання» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Багорки Анни Миколаївни «Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій системі освіти» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Літвінової-Головань Ольги Павлівни «Формування готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Горлач Валентини Вікторівни «Формування вмінь кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія i методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Меняйло Вікторії Іванівни «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Рома Оксани Юріївни «Підготовка вчителів початкової школи в системі післядипломної освіти до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Андрющенко Олени Олександрівни «Розвиток рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Тягло Наталії Василівни «Підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Мицик Ганни Михайлівни «Формування готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Грибанової Олени Євгенівни «Формування соціальної компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки в коледжі» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія i методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Андрєєва Андрія Миколайовича «Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього вчителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів у навчальному процесі» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Драч Анни Сергіївни «Формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Безкоровайної Лариси Вікторівни «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Стадніченко Надії Василівни «Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього актора до професійного спілкування» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Круглика Владислава Сергійовича «Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Шафранської Тетяни Юріївни «Формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Адоньєвої Юлії Анатоліївни «Формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Рагріної Жанни Михайлівни «Підготовка майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Царенко Катерини Валеріївни «Розвиток професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Подозьорової Анжели Володимирівни «Формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Сид­орук Анни Вікторівни ­«Підготовка майбутніх­ учителів фізичної ку­льтури до анімаційної­ діяльності в загальн­оосвітній школі» на здобуття наукового сту­пеня кандидата педаго­гічних наук зі спеціа­льності 13.00.04 – теорія і методика профе­сійної освіти.
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Сущенко Л.П.

Відгук офіційного опонента Наумчука В.І.Захист дисертації Сокол Ірини Миколаївни «Підготовка вчителів до використання квест-технології в системі післядипломної освіти» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Лецюка Ігоря Зеновійовича "Формуванння готовності майбутніх учителів початкових класів до проектування інформаційно-комунікаційного середовища" на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Бабкової Олени Олексіївни "Формування готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності" на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента