Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування


Тексти авторефератів, дисертацій, відгуків офіційних опонентів - Спеціалізована вчена рада Д 17.051.01


Захист дисертації Токаленка Павла Олеговича «Особливості політичної реакції імперського режиму на Першу російську революцію в Південній Україні (1905–1910 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Ісаєнко Ольги Михайлівни «Постать гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного в історіографії» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Артюшенка Ігоря Андрійовича «Умови та наслідки антикорупційної діяльності Верховної Ради України (1994–2018 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Денисенка Вадима Ігоровича «Формування та функціонування в Україні політичного режиму Віктора Януковича (2010–2014 рр.)» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Безсмертної Юлії Сергіївни ««Служителі» й «работніки» в полкових містах Гетьманщини 60-х – 70-х рр. XVIII ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Петрової Катерини Анатоліївни «Газетна періодика південної України як джерело з історії боротьби з пияцтвом (друга половина ХІХ – початок ХХ століть)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Полупанова Дмитра Сергійовича «Білогвардійський режим П. М. Врангеля у Криму (квітень–листопад 1920 р.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Ситник Юлії Вікторівни «Еволюція національно-мовної ідентичності українців Донеччини (квітень 1923 р. – квітень 2014 р.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Ковшун Лілії Ігорівни «Концепції краківської історичної школи в польській науці (на прикладі дискусії про праці Міхала Бобжинського 1879 р.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (дату захисту змінено на 22.04.2021)
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Кислого Мартіна-Олександра Олександровича «Повернення кримських татар на батьківщину у 1956–1989 рр.» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Бороденко Олени Анатоліївни «Шлюб і родина православного населення Лівобережної України другої половини XVIII ‒ першої половини XIX століть: соціально-демографічний аспект» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Буренкова Віктора Миколайовича «Дніпропетровський клан серед політичних еліт УРСР та СРСР (кінець 1920-х – початок 1990-х рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Ганчева Олександра Івановича «Демографічні трансформації болгарської спільноти південної Бессарабії (ХІХ – початок ХХІ століть)» здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Морозової Ольги Станіславівни «Дослідження історії України першої половини ХХ ст. в сучасній польській історіографії: напрямки, концепції, дискусії» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальностями 07.00.01 - історія України, 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Мартинюк Юлії Анатоліївни «Спадок М. М. Аркаса як складова вітчизняної історії та культури» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Тішина Олександра Володимировича "Німецьке окупаційне цивільне управління на Півдні України (1941–1943 рр.): адміністративно-політичний та соціально-економічний аспекти" на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Стаценка Дмитра Володимировича «Утвердження більшовицької владної монополії на Полтавщині: регіональний аспект (1920-ті рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Петрової Інни Володимирівни «Описово-статистичні джерела з історії України останньої чверті XVIII – першої половини XІX ст.» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Маслійчука Володимира Леонтійовича «Культурно-освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої половини XVIII – початку ХІХ ст.» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Кочергіна І.О.

Відгук офіційного опонента Маслака В.І.

Відгук офіційного опонента Сердюка І.О.


Захист дисертації Бабкової Надії В’ячеславівни «Еволюція державної символіки ранньомодерної України (на матеріалах українського козацтва XVI – XVIII ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Шаповалова Г.І.

Відгук офіційного опонента Дегтярьова С.І.


Захист дисертації Золотар Людмили Миколаївни «Розвиток сухопутних шляхів сполучення Таврійської губернії в 1864-1914 рр.» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Турченко Г.Ф.

Відгук офіційного опонента Левченко Г.С.


Захист дисертації Коваль Ольги Сергіївни «Православне храмове будівництво на Півдні України (1734–1881 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Діанової Н.М.

Відгук офіційного опонента Савчук Т.Г.


Захист дисертації Ігнатуші Григорія Олександровича «Олександр Воронин (1926–2013 рр.): громадська і релігійна діяльність» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Андрєєва В.М.

Відгук офіційного опонента Тригуба О.П.


Захист дисертації Гудзя Віктора Васильовича «Історіографія Голодомору 1932–1933 років в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Боряка Г.В.

Відгук офіційного опонента Капустян Г.Т.

Відгук офіційного опонента Шаравари Т.О.


Захист дисертації Шевченко Марії Володимирівни «Академік К.Г. Воблий як економіко-географ, історик та краєзнавець» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Турченко Г.Ф.

Відгук офіційного опонента Буланової Н.М.


Захист дисертації Тлєуша Віктора Махмутовича «Трансформація адміністративно-територіального устрою Катеринославщини-Дніпропетровщини (1802–1939)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Константінової В.М.

Відгук офіційного опонента Черемісіна О.В.


Захист дисертації Іваницької Світлани Григорівни «Публіцистична спадщина Сергія Єфремова в контексті суспільних трансформацій: історико-біографічні аспекти (кінець ХІХ ст. – 1920 рік)» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальностей 07.00.01 – історія України та 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Андрєєва В.М.

Відгук офіційного опонента Гирича І.Б.

Відгук офіційного опонента Коника О.О.


Захист дисертації Білая Юрія Вікторовича «Державоохоронні органи урядів А. Денікіна та П. Врангеля на Півдні України (1918–1920 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Турченко Г.Ф.

Відгук офіційного опонента Митрофаненка Ю.С.


Захист дисертації Нестеренко Вікторії Олександрівни «Міський простір Харкова: історія забудови та заселення (кінець XVIII ‒ початок ХХ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Турченко Г.Ф.

Відгук офіційного опонента Тахтаулової М.Ю.


Захист дисертації Качан Юлії Вікторівни «Еволюція селянської сім’ї південноукраїнського регіону в контексті модернізаційних процесів кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Петренко І.М.

Відгук офіційного опонента Приймака О.М.


Захист дисертації Балухтіної Олени Миколаївни «Господарчо-майновий ресурс православної церкви в другій половині XIX століття – 1917 р. (на матеріалах Півдня України)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Тригуба О.П.

Відгук офіційного опонента Бойкова О.Ю.


Захист дисертації Нефьодова Дмитра Валерійовича «Робітничий клас УРСР в повоєнне двадцятиріччя (1946–1965 рр.): історіографія проблеми» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Даниленка В.М.

Відгук офіційного опонента Колесника В.Ф.

Відгук офіційного опонента Андрєєва В.М.


Захист дисертації Сердюка Ігоря Олександровича «Дитина й дитинство в Гетьманщині: соціально-історичний та історико-антропологічний виміри» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Приймака О.М.

Відгук офіційного опонента Посохової Л.Ю.

Відгук офіційного опонента Яременка М.В.Захист дисертації Слободянюка Миколи Анатолійовича «Антифашистський рух Опору в Україні періоду другої світової війни у вітчизняній історіографії» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Войцехівської І.Н.

Відгук офіційного опонента Кучера В.І.

Відгук офіційного опонента Стецкевича В.В.Захист дисертації Вільховик Ольги Василівни «Трансформація світогляду червоноармійців на території радянської України: політичний, економічний, соціальний аспекти (1917–1920-ті роки)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Турченко Г.Ф.

Відгук офіційного опонента Бажана О.Г.Захист дисертації Баркова Іллі Вячеславовича «Інститут проституції в містах південної України в 1843–1914 рр.» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Васильчука В.М.

Відгук офіційного опонента Бойка П.А.Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 22.12.2017 р. № 6.1-273 «Щодо визнання документа про науковий ступінь», керуючись пунктом 8 розділу III Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів, затвердженого наказом МОН України від 5 серпня 2016 р. № 952, інформуємо, що засідання спеціалізованої вченої ради Д 17.051.01 у Запорізькому національному університеті, на якому відбудеться розгляд дисертації Молтусова Валерія Олексійовича щодо визнання наукового ступеня кандидата історичних наук, здобутого у 2002 р. на підставі захисту дисертації «Полтавская битва. Новые факты и интерпретация» в Інституті російської історії Російської академії наук призначено на 23 лютого 2018 р., об 11.00 (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-Б, Запорізький національний університет, корпус № 2, ауд. 224).


Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/11-134 від 04.01.2018 р. «Про додатковий розгляд дисертації Туранли Ф.Г. Оглу», на виконання рішення Атестаційної колегії МОН України від 12 грудня 2017 р., додатковий розгляд дисертації Туранли Фергад Гардашкан Оглу «Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття)» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 17.051.01 у Запорізькому національному університеті 06 березня 2018 р., об 11.00, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-Б, Запорізький національний університет, корпус № 2, ауд. 224.Захист дисертації Китиченко Тетяни Сергіївни «Розвиток історичного джерелознавства в Україні (1840-ві – 1920-ті рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Мільчева В.І.

Відгук офіційного опонента Куделка С.М.Захист дисертації Оліцького В’ячеслава Олександровича «Репресії проти православної церкви на Сумщині у 1920–1930-ті роки» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Бабенко Л.Л.

Відгук офіційного опонента Савчук Т.Г.Захист дисертації Черемісіна Олександра Вікторовича «Міське самоврядування на Півдні України в 1785–1917 рр.» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Константінової В.М.

Відгук офіційного опонента Нікітіна Ю.О.

Відгук офіційного опонента Сарнацького О.П.Захист дисертації Короля Віталія Миколайовича «Навчальні заклади системи трудових резервів у період відбудови економіки України (1943–1950 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Стельниковича С. В.

Відгук офіційного опонента Васильчук Т.В.


Захист дисертації Титаренко Олени Юріївни «Культурне життя на Донбасі у відбудовчий період (1943-1953 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Лисенка О.Є.

Відгук офіційного опонента Бистрої М.О.Захист дисертації Тахтаулової Марії Юріївни «Історичний розвиток адресної урбанонімії міста Харкова (середина ХVII – початок XXI століття)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Гончарука Т.Г.

Відгук офіційного опонента Маслійчука В.Л.


Захист дисертації Задесенець Яни Миколаївни «Діяльність М.С. Мордвинова на Півдні України (кін. XVIII – поч. ХІХ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Литвинової Т.Ф.

Відгук офіційного опонента Турченко Г.Ф.


Захист дисертації Авдєєвої Олени Сергіївни «Міжконфесійні відносини у Північному Приазов’ї (кінець XVIII – початок ХХ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Баковецької Ольги Олександрівни «Римо-католицька церква в Україні кінця ХVІІІ – ХІХ століть: вплив на суспільно-політичний розвиток» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Діанової Н.М.

Відгук офіційного опонента Тригуба О.П.

Відгук офіційного опонента Хитровської Ю.В.Захист дисертації Андрющенка Едуарда Сергійовича "Українські праворадикальні організації у контексті суспільно-політичних процесів (кінець 1980-х – 2015 рр.)" на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 - історія України

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента