Тексти авторефератів, дисертацій, відгуків офіційних опонентів - Спеціалізована вчена рада Д 17.051.01


Захист дисертації Оліцького В’ячеслава Олександровича «Репресії проти православної церкви на Сумщині у 1920–1930-ті роки» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації


Захист дисертації Черемісіна Олександра Вікторовича «Міське самоврядування на Півдні України в 1785–1917 рр.» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Константінової В.М.

Відгук офіційного опонента Нікітіна Ю.О.

Відгук офіційного опонента Сарнацького О.П.Захист дисертації Короля Віталія Миколайовича «Навчальні заклади системи трудових резервів у період відбудови економіки України (1943–1950 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Стельниковича С. В.

Відгук офіційного опонента Васильчук Т.В.


Захист дисертації Титаренко Олени Юріївни «Культурне життя на Донбасі у відбудовчий період (1943-1953 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Лисенка О.Є.

Відгук офіційного опонента Бистрої М.О.Захист дисертації Тахтаулової Марії Юріївни «Історичний розвиток адресної урбанонімії міста Харкова (середина ХVII – початок XXI століття)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Гончарука Т.Г.

Відгук офіційного опонента Маслійчука В.Л.


Захист дисертації Задесенець Яни Миколаївни «Діяльність М.С. Мордвинова на Півдні України (кін. XVIII – поч. ХІХ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Литвинової Т.Ф.

Відгук офіційного опонента Турченко Г.Ф.


Захист дисертації Авдєєвої Олени Сергіївни «Міжконфесійні відносини у Північному Приазов’ї (кінець XVIII – початок ХХ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Баковецької Ольги Олександрівни «Римо-католицька церква в Україні кінця ХVІІІ – ХІХ століть: вплив на суспільно-політичний розвиток» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Діанової Н.М.

Відгук офіційного опонента Тригуба О.П.

Відгук офіційного опонента Хитровської Ю.В.Захист дисертації Андрющенка Едуарда Сергійовича "Українські праворадикальні організації у контексті суспільно-політичних процесів (кінець 1980-х – 2015 рр.)" на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 - історія України

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента