Тексти авторефератів, дисертацій, відгуків офіційних опонентів - Спеціалізована вчена рада Д 17.051.01

Захист дисертації Шевченко Марії Володимирівни «Академік К.Г. Воблий як економіко-географ, історик та краєзнавець» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Турченко Г.Ф.

Відгук офіційного опонента Буланової Н.М.


Захист дисертації Тлєуша Віктора Махмутовича «Трансформація адміністративно-територіального устрою Катеринославщини-Дніпропетровщини (1802–1939)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Константінової В.М.

Відгук офіційного опонента Черемісіна О.В.


Захист дисертації Іваницької Світлани Григорівни «Публіцистична спадщина Сергія Єфремова в контексті суспільних трансформацій: історико-біографічні аспекти (кінець ХІХ ст. – 1920 рік)» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальностей 07.00.01 – історія України та 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Андрєєва В.М.

Відгук офіційного опонента Гирича І.Б.

Відгук офіційного опонента Коника О.О.


Захист дисертації Білая Юрія Вікторовича «Державоохоронні органи урядів А. Денікіна та П. Врангеля на Півдні України (1918–1920 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Турченко Г.Ф.

Відгук офіційного опонента Митрофаненка Ю.С.


Захист дисертації Нестеренко Вікторії Олександрівни «Міський простір Харкова: історія забудови та заселення (кінець XVIII ‒ початок ХХ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Турченко Г.Ф.

Відгук офіційного опонента Тахтаулової М.Ю.


Захист дисертації Качан Юлії Вікторівни «Еволюція селянської сім’ї південноукраїнського регіону в контексті модернізаційних процесів кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Петренко І.М.

Відгук офіційного опонента Приймака О.М.


Захист дисертації Балухтіної Олени Миколаївни «Господарчо-майновий ресурс православної церкви в другій половині XIX століття – 1917 р. (на матеріалах Півдня України)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Тригуба О.П.

Відгук офіційного опонента Бойкова О.Ю.


Захист дисертації Нефьодова Дмитра Валерійовича «Робітничий клас УРСР в повоєнне двадцятиріччя (1946–1965 рр.): історіографія проблеми» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Даниленка В.М.

Відгук офіційного опонента Колесника В.Ф.

Відгук офіційного опонента Андрєєва В.М.


Захист дисертації Сердюка Ігоря Олександровича «Дитина й дитинство в Гетьманщині: соціально-історичний та історико-антропологічний виміри» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Приймака О.М.

Відгук офіційного опонента Посохової Л.Ю.

Відгук офіційного опонента Яременка М.В.Захист дисертації Слободянюка Миколи Анатолійовича «Антифашистський рух Опору в Україні періоду другої світової війни у вітчизняній історіографії» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Войцехівської І.Н.

Відгук офіційного опонента Кучера В.І.

Відгук офіційного опонента Стецкевича В.В.Захист дисертації Вільховик Ольги Василівни «Трансформація світогляду червоноармійців на території радянської України: політичний, економічний, соціальний аспекти (1917–1920-ті роки)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Турченко Г.Ф.

Відгук офіційного опонента Бажана О.Г.Захист дисертації Баркова Іллі Вячеславовича «Інститут проституції в містах південної України в 1843–1914 рр.» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Васильчука В.М.

Відгук офіційного опонента Бойка П.А.Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 22.12.2017 р. № 6.1-273 «Щодо визнання документа про науковий ступінь», керуючись пунктом 8 розділу III Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів, затвердженого наказом МОН України від 5 серпня 2016 р. № 952, інформуємо, що засідання спеціалізованої вченої ради Д 17.051.01 у Запорізькому національному університеті, на якому відбудеться розгляд дисертації Молтусова Валерія Олексійовича щодо визнання наукового ступеня кандидата історичних наук, здобутого у 2002 р. на підставі захисту дисертації «Полтавская битва. Новые факты и интерпретация» в Інституті російської історії Російської академії наук призначено на 23 лютого 2018 р., об 11.00 (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-Б, Запорізький національний університет, корпус № 2, ауд. 224).


Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/11-134 від 04.01.2018 р. «Про додатковий розгляд дисертації Туранли Ф.Г. Оглу», на виконання рішення Атестаційної колегії МОН України від 12 грудня 2017 р., додатковий розгляд дисертації Туранли Фергад Гардашкан Оглу «Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття)» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 17.051.01 у Запорізькому національному університеті 06 березня 2018 р., об 11.00, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-Б, Запорізький національний університет, корпус № 2, ауд. 224.Захист дисертації Китиченко Тетяни Сергіївни «Розвиток історичного джерелознавства в Україні (1840-ві – 1920-ті рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Мільчева В.І.

Відгук офіційного опонента Куделка С.М.Захист дисертації Оліцького В’ячеслава Олександровича «Репресії проти православної церкви на Сумщині у 1920–1930-ті роки» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Бабенко Л.Л.

Відгук офіційного опонента Савчук Т.Г.Захист дисертації Черемісіна Олександра Вікторовича «Міське самоврядування на Півдні України в 1785–1917 рр.» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Константінової В.М.

Відгук офіційного опонента Нікітіна Ю.О.

Відгук офіційного опонента Сарнацького О.П.Захист дисертації Короля Віталія Миколайовича «Навчальні заклади системи трудових резервів у період відбудови економіки України (1943–1950 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Стельниковича С. В.

Відгук офіційного опонента Васильчук Т.В.


Захист дисертації Титаренко Олени Юріївни «Культурне життя на Донбасі у відбудовчий період (1943-1953 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Лисенка О.Є.

Відгук офіційного опонента Бистрої М.О.Захист дисертації Тахтаулової Марії Юріївни «Історичний розвиток адресної урбанонімії міста Харкова (середина ХVII – початок XXI століття)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Гончарука Т.Г.

Відгук офіційного опонента Маслійчука В.Л.


Захист дисертації Задесенець Яни Миколаївни «Діяльність М.С. Мордвинова на Півдні України (кін. XVIII – поч. ХІХ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Литвинової Т.Ф.

Відгук офіційного опонента Турченко Г.Ф.


Захист дисертації Авдєєвої Олени Сергіївни «Міжконфесійні відносини у Північному Приазов’ї (кінець XVIII – початок ХХ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Баковецької Ольги Олександрівни «Римо-католицька церква в Україні кінця ХVІІІ – ХІХ століть: вплив на суспільно-політичний розвиток» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Діанової Н.М.

Відгук офіційного опонента Тригуба О.П.

Відгук офіційного опонента Хитровської Ю.В.Захист дисертації Андрющенка Едуарда Сергійовича "Українські праворадикальні організації у контексті суспільно-політичних процесів (кінець 1980-х – 2015 рр.)" на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 - історія України

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента