Тексти авторефератів, дисертацій, відгуків офіційних опонентів

Захист дисертації Давидовського Максима Володимировича «Модель та метод міграції екземплярів онтологій у децентралізованих системах» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Овського Олександра Геннадійовича «Інструментальна система аналізу задач математичної фізики на базі аналітико-чисельних методів» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Кривохати Анастасії Григорівни «Нейромережеві математичні моделі звукових сигналів у задачах розпізнавання» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Мильцева Олександра Михайловича «Математичне моделювання форм багатовимірних геометричних об'єктів з використанням засобів когнітивної комп'ютерної графіки» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Лаврика Володимира Володимировича «Інструментальна система аналізу задач механіки еластомерів» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Манько Наталії Іванівни-Володимирівни «Аналітичні та чисельні підходи до розв’язання контактних задач механіки багатошарових слабкостисливих матеріалів» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Лимаря Олександра Олександровича «Коливання прямокутної пластини, що розділяє рідини різної щільності в прямокутному каналі з пружними підставами» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Власова Олега Ігоровича «Деформування багатошарових ортотропних конструктивно неоднорідних оболонок при динамічних навантаженнях» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Фасоляка Антона Володимировича «Динаміка циліндричних оболонок в тривимірному пружному середовищі» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Богуславської Алли Михайлівни «Термомеханічні характеристики волокнистого композиційного матеріалу з анізотропними компонентами» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Спиці Оксани Геннадіївни «Аналітичний та чисельний підходи до розв’язання задач теорії пружності для багатошарових середовищ» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Аль-Атамнех Белаль Ганем Мохаммада «Математичне моделювання геометричних об’єктів у паралельних комп’ютерних системах» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Грищака Дмитра Дмитровича «Математичні моделі нелінійної динаміки аерокосмічних систем на базі гібридних асимптотичних методів» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Кривцун Олени Володимирівни «Фрагментарні моделі задач трасування, пакування і логічного проектування» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Стреляєва Юрія Михайловича «Розв’язання контактних задач про взаємодію пружних тіл з урахуванням тертя кулона у квазістатичній постановці» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Фатєєвої Юлії Олександрівни «Нелінійна динаміка конструкцій із функціонально-градієнтних матеріалів з параметрами, залежними від часу» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Аль-Омарі Мохаммад Атеф Ваді «Функціональний підхід до побудови дискретних геометричних моделей об’єктів складної форми» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Алатамнех Хамзе Халед Мохаммад «Математичне моделювання геометричних об’єктів на базі параметричних функцій» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Автореферат дисертації

Дисертація Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Грабко Олени Валеріївни "Розв’язування статичних контактних задач теорії пружності з урахуванням шорсткості поверхонь взаємодіючих тіл" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла.
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Кудіна Олексія Володимировича "Напружено-деформований стан і стійкість тришарових пластин та оболонок з нелінійно-пружним заповнювачем" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла.
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Полюги Світлани Ігорівни "Фрагментарні оптимізаційні моделі в задачах покриття графів типовими підграфами" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Юрєчка Василя Зіновійовича "Напружено-деформований стан пористих еластомерних матеріалів в умовах нелінійного деформування" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла.
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента