Тексти авторефератів, дисертацій, відгуків офіційних опонентів


Захист дисертації Аль-Омарі Мохаммад Атеф Ваді «Функціональний підхід до побудови дискретних геометричних моделей об’єктів складної форми» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Алатамнех Хамзе Халед Мохаммад «Математичне моделювання геометричних об’єктів на базі параметричних функцій» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Грабко Олени Валеріївни "Розв’язування статичних контактних задач теорії пружності з урахуванням шорсткості поверхонь взаємодіючих тіл" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла.
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Кудіна Олексія Володимировича "Напружено-деформований стан і стійкість тришарових пластин та оболонок з нелінійно-пружним заповнювачем" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла.
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Полюги Світлани Ігорівни "Фрагментарні оптимізаційні моделі в задачах покриття графів типовими підграфами" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Юрєчка Василя Зіновійовича "Напружено-деформований стан пористих еластомерних матеріалів в умовах нелінійного деформування" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла.
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента