Тексти авторефератів, дисертацій, відгуків офіційних опонентів - Спеціалізована вчена рада К 17.051.02

Захист дисертації Єфимчук Галини Олегівни «Лінгвальні та соціолінгвальні особливості вербалізації концепту Arrogance у британській картині світу» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Захист дисертації Власенко Марини Василівни «Вербалізація концепту Frau в німецькій мові фразеологічними одиницями: лінгвокультурологічний аспект» зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Вецкур Тетяни Анатоліївни «Соціопрагматичні особливості повчального дискурсу (на матеріалі англомовної прози другої половини XX – початку XXI століть)» зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Суховецької Людмили Валентинівни «Реалізація лінгвопрагматичного потенціалу спонукальної інтенції в англійськомовному політичному дискурсі (на матеріалі мовлення електорату)» зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Ніколаєвої Наталі Миколаївни «Функціонування колоронімів у сучасному німецькомовному публіцистичному тексті» зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Наумчук Тетяни Іванівни «Еволюція англійськомовного лексикону кінематографії: соціокультурний та лінгвосинергетичний аспекти» зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Максимчук Олени Леонідівни «Емотивно-прагматична конотація мовленнєвого жанру «Коментар» (на матеріалі сучасної німецькомовної газетної публіцистики)» зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації


Захист дисертації Бердіної Ольги Олександрівни «Семантична еволюція дієслів з градаційним значенням в англійській мові» зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Болотнікової Алли Петрівни «Граматичні індикатори вираження категорії ввічливості в українській мові» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Бондар Наталії Василівни «Базові концепти української ментальності у творчості братів Тютюнників» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Полгородник Дар’ї Володимирівни «Формування англійськомовної картини світу Ірландії в умовах незбалансованої двомовності» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Шапочки Наталії Вячеславівни «Когнітивно-комунікативна організація текстів німецьких народних пісень» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Козубської Ірини Геннадіївни «Лінгвопрагматичні параметри мовленнєвого жанру «Монографія» в англійській мові (на матеріалі текстів з інформаційних технологій) на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Свєтлічної Алли Анатоліївни «Англійськомовні митні документи: структурно-семантичний та когнітивно-прагматичний аспекти» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Артеменко Інни Олександрівни «Вербальна репрезентація діяльності студентських ґендерних спільнот в англійській мові США» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Ковальчук Людмили Володимирівни «Контекст та контекстуальність у сучасному англомовному художньому дискурсі» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Коробової Ірини Олександрівни «Семантичне та словотвірне освоєння новітніх запозичень в українській мові» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Омельчук Юлії Олександрівни «Псевдоновини як жанр сучасного англомовного медіадискурсу: лінгвокогнітивний, комунікативно-прагматичний параметри» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Судус Юлії Василівни «Мовленнєві тактики реалізації стратегії дискредитації в англомовному дипломатичному дискурсі» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Черник Марини Володимирівни «Номінативно-стилістичні та комунікативно-дискурсивні параметри актуалізації феномену мистецтва (на матеріалі англомовних художніх текстів) на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Мельничук Роксолани Іванівни «Фоносемантичні явища у сучасній німецькій мові (теоретико-експериментальне дослідження) на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Коломийської Іванни Андріївни «Особливості вживання фразеологічних одиниць у німецькомовному газетному тексті: гендерний аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Казимір Ірини Сергіївни «Ептоніми В. Шекспіра: структурний та функціональний аспекти» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Мельник Олени Миколаївни «Лінгвальні та паралінгвальні засоби актуалізації егоїзму комунікантів» (на матеріалі англомовної художньої прози XX–XXI століть) на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Гришко Ольги Павлівни «Вербалізація української ментальності в художньому дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ століть» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Посохової Анжели Вікторівни «Вербальні засоби творення фахового контексту художнього твору: лінгвокогнітивний і лінгвостилістичний аспекти (на матеріалі роману А. Хейлі "Аirport")» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Приходченко Олександри Олексіївни «Концептуалізація опозиції життя – смерть в готичній картині світу (на матеріалі англійськомовних романів про вампірів)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Семенюк Тетяни Петрівни «Когнітивно-семантичні та прагматичні особливості німецькомовних полікодових текстів (на матеріалі комерційної реклами)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Олійник Оксани Степанівни «Концепт “Crime” в англомовній картині світу США» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Литвин Андріани Андріївни «Лінгвальні, лінгвокультурологічні та лінгвопрагматичні параметри англомовної інноваційної лексики та фразеології сфери спорту та туризму» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Бехта-Гаманчук Марії Павлівни «Комунікативні інтенції наратора у британській художній літературі початку ХХІ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Човганюк Мирослави Миколаївни «Вербалізація стратегій і тактик ввічливості в англомовному телевізійному дискурсі ток-шоу (на матеріалі програми Larry King Live)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Шульган Ольги Володимирівни «Ойконімія України ХХ століття (еко- та соціолінгвістичні аспекти)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Анастасьєвої Оксани Анатоліївни «Англомовний афоризм: прагмастилістичний та когнітивний аспекти» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Бардакової Олени Олександрівни «Структура, семантика та словотвірна функція дієслівних одиниць із першими відокремлюваними компонентами (на матеріалі німецької медичної термінологічної лексики)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента


Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Веремчука Ельдара Олександровича «Лексико-семантичне поле Space / Космос в англійській мові: лінгвокогнітивний та лінгвосинергетичний аспекти» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Кузьменко Анастасії Олексіївни «Лінгвоспецифічні властивості інфантичних віршованих текстів (на матеріалі англомовних творів для дітей дошкільного віку)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Макєдонової Ольги Дмитрівни «Лінгвостилістична організація та прагматичне функціонування англійськомовного рекламного дискурсу» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Павленко Ніни Олександрівни «Гендерний компонент у структурі та семантиці фразеологічних одиниць сучасної англійської мови» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Сухової Анни Вікторівни «Англомовна новела (ХІХ–ХХ ст.): лінгвостилістичний та прагматичний аспекти» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Леонової Наталії Валеріївни «Синтаксис малих жанрових форм інформації сучасної української мови» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Прокопенко Наталії Миколаївни «Експресивно-оцінна семантика мовних одиниць в українському гумористичному дискурсі ХХ – поч. ХХІ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Єрмакової Наталії Миколаївни «Семасіологічні параметри субстантивної еврисемії англійської мови» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Русакової Ангеліни Володимирівни «Лінгвокультурний типаж «авантюристка» в художньому втіленні: гендерний і семантико-когнітивний аспекти (на матеріалі романів Сідні Шелдона)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Каліщук Діани Миколаївни «Концептуальні стилі англомовних політиків (на матеріалі політичного дискурсу президентів Дж. Буша мол., Б. Обами)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Овсянко Олени Леонідівни «Структурно-семантичні модифікації англомовних прислів’їв у художньому та публіцистичному дискурсах» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Слободян Олени Вікторівни «Географічна народна термінологія східнослобожанських говірок Луганщини» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 ‒ українська мова
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Чумакової Ксенії Олександрівни «Лінгвокультурні параметри вербалізації концепту Transport у британському та американському варіантах англійської мов» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Кравченко Наталії Григорівни «Афективне внутрішнє мовлення в німецькомовній художній прозі ХХ століття» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Куліш Владислави Сергіївни «Поетичні образи мовчання в англомовному художньому дискурсі» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Литвин Оксани Леонідівни «Структура лексико-семантичних категорій англійської мови (лінгвокогнітивний аспект)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Захист дисертації Четвертак Євгенії Олександрівни «Вербалізація національної ідентичності США в англомовному політичному дискурсі» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Ковалюк Мирослави Володимирівни «Актуалізація концепту Language в сучасному англійськомовному публіцистичному дискурсі» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Лосєвої Ірини Вікторівни «Мовностилістичні особливості політичної полеміки кандидатів у президенти США (на матеріалі інтернет-дискурсу) на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Сабадаш Юлії Олександрівни «Еволюція лінгвокультурного мегаконцепту Human Being в англомовних версіях Біблії» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Шевчук Анастасії Володимирівни «Принципи лексикографічного опису зо онімів у словниках сучасної англійської мови» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Бассай Світлани Миколаївни «Мовна репрезентація етнокультурних стереотипів у німецькомовному побутовому анекдоті» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Близнюк Людмили Миколаївни «Структурно-семантичні та когнітивні параметри концепту HEIMWEH» (на матеріалі німецької мови) на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Олійник Лідії Володимирівни «Синонімія в німецькомовному молодіжному слензі» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Пасик Людмили Адамівни «Об’єктивація та дискурсивна профілізація концепту PARTNERWAHL / вибір партнера (на матеріалі німецької мови)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Гриценко Ольги Вікторівни «Текстотвірні та стилістичні функції етикетної лексики і фразеології в мові українського пісенного фольклору» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Дейни Людмили Володимирівни «Суб’єктивна та об’єктивна оцінка в українському щоденниковому дискурсі» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Кізіль Марини Анатоліївни «Структурно-семантичні та соціофункціональні параметри метатерміносистеми англійської мови сфери комп’ютерних технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Яреми Оксани Богданівни «Алюзія в текстах британської художньої літератури: лінгво-статистичний аспект (на матеріалі творів модерністів)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Ковальової Олени Миколаївни «Німецькомовна вербалізація індивідуально-авторської концептосфери Томаса Манна» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 01.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Кирилюк Світлани Василівни «Лінгвокогнітивні характеристики концепту weg / дорога в німецькій народній казці» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 01.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Костенко Наталі Дмитрівни «Структурно-семантичні та функціональні параметри англомовних інновацій семантичного поля «навчання» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 01.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Чередниченко Вікторії Павлівни «Прагмастилістичні характеристики німецькомовної новели» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 01.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Глухової Людмили Олександрівни "Вербалізація концепту Educational Management у сучасній англомовній картині світу" на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 01.02.04 – германські мови

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Драбовської Віри Анатоліївни "Лінгвокультурологічна концепція лексикографії США" на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 01.02.04 – германські мови

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Залужної Марини Володимирівни "Реалізація принципу невизначеності в англійській мові: структурно-семантичний та лінгвокогнітивний аспекти (на матеріалі британських постмодерних художніх текстів ХХІ століття)" на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 01.02.04 – германські мови

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Юріної Юлії Миколаївни "Ідіостиль Олени Теліги" на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента