Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 17.051.07

Голова ради:
Коломоєць Тетяна Олександрівна, д.ю.н., професор, декан факультету, ДВНЗ «Запорізький національний університет», спеціальність 12.00.07.

Заступник голови:
Колпаков Валерій Костянтинович, д.ю.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Запорізький національний університет», спеціальність 12.00.07.

Вчений секретар:
Лютікова Маргарита Олегівна, к.ю.н., старший викладач кафедри, ДВНЗ «Запорізький національний університет», спеціальність 12.00.07.

Члени ради: Армаш Надія Олексіївна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Київський університет права НАН України, спеціальність 12.00.07;

Бевзенко Володимир Михайлович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.07;

Бондар Олександр Григорович, д.ю.н., доцент, перший проректор, ДВНЗ «Запорізький національний університет», спеціальність 12.00.07;

Віхляєв Михайло Юрійович, д.ю.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Запорізький національний університет», спеціальність 12.00.07;

Коваленко Лариса Павлівна, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.07;

Комзюк Анатолій Трохимович, д.ю.н., професор, декан факультету, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07;

Курінний Євген Володимирович, д.ю.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Запорізький національний університет», спеціальність 12.00.07

Ліпкан Володимир Анатолійович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Запорізький національний університет», спеціальність 12.00.07;

Лютіков Павло Сергійович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Запорізький національний університет», спеціальність 12.00.07;

Мельник Роман Сергійович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.07;

Овчарук Сергій Сергійович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Запорізький національний університет», спеціальність 12.00.07;

Сквірський Ілля Олегович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Запорізький національний університет», спеціальність 12.00.07;