Докторантура


Перелік спеціальностей, відкритих у докторантурі Запорізького національного університету (перелік чинний щодо докторантів, підготовка яких розпочата до 2016 року)


 • 01.04.07 – фізика твердого тіла
 • 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків
 • 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
 • 03.00.08 – зоологія
 • 03.00.13 – фізіологія людини і тварин
 • 07.00.01 – історія України
 • 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 • 08.00.04 - економіка та управління підприємствами
 • 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
 • 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
 • 10.01.01 – українська література
 • 10.02.01 – українська мова
 • 10.02.04 – германські мови
 • 10.02.16 – перекладознавство
 • 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 • 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізики)
 • 13.00.03 – корекційна педагогіка
 • 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
 • 23.00.02 – політичні інститути та процеси