Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування


Перелік спеціальностей, ліцензованих в аспірантурі Запорізького національного університету


Спеціальності ліцензовані відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 21.04.2016 № 443, від 18.05.2016 № 523, від 05.05.2017 № 88-л «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні»

 • 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
 • 017 Фізична культура і спорт
 • 032 Історія та археологія
 • 033 Філософія
 • 035 Філологія
 • 051 Економіка
 • 052 Політологія
 • 053 Психологія
 • 054 Соціологія
 • 061 Журналістика
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 081 Право
 • 091 Біологія
 • 101 Екологія
 • 102 Хімія
 • 104 Фізика та астрономія
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали
 • 113 Прикладна математика
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 136 Металургія
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 144 Теплоенергетика
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія
 • 231 Соціальна робота
 • 281 Публічне управління та адміністрування