Перелік спеціальностей, відкритих в аспірантурі Запорізького національного університету (перелік чинний щодо аспірантів, підготовка яких розпочата до 2016 року)

 • 01.01.04 – геометрія та топологія
 • 01.01.06 – алгебра та теорія чисел
 • 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
 • 01.04.07 – фізика твердого тіла
 • 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків
 • 01.04.13 – фізика металів
 • 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
 • 02.00.10 – біоорганічна хімія
 • 03.00.08 – зоологія
 • 03.00.09 – імунологія
 • 03.00.13 – фізіологія людини і тварин
 • 03.00.15 – генетика
 • 03.00.16 – екологія
 • 05.13.22 – управління проектами і програмами
 • 07.00.01 – історія України
 • 07.00.02 – всесвітня історія
 • 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
 • 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 • 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
 • 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
 • 10.01.01 – українська література
 • 10.01.02 – російська література
 • 10.01.04 – література зарубіжних країн
 • 10.02.01 – українська мова
 • 10.02.02 – російська мова
 • 10.02.04 – германські мови
 • 10.02.05 – романські мови
 • 10.02.16 – перекладознавство
 • 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
 • 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 • 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
 • 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
 • 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право