Презентації учасників конференції "Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти"


Шевцов А.Г. Системна трансформація підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні

Бахрушин В.Є. Якими бути стандартам вищої освіти для докторів філософії?

Винницький М.І. Проект Порядку присудження наукових ступенів

Драчук О.П. Досвід реформування системи підготовки здобувачів на ІІІ та ІV рівнях вищої освіти у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова

Каганов Ю.О. Система підготовки докторів філософії у Запорізькому національному університеті

Криворучка Л. Д. Як виховати дослідника? Як протидіяти ілюзіям і пасткам у здійсненні третього циклу освіти?

Меняйло В.І. Теоретичні та практичні аспекти дослідницько-інноваційної підготовки докторів філософії (PhD)

Меняйло В.І. Підготовка докторів філософії у Запорізькому національному університеті. Презентація навчально-методичного посібника

Мямлін С.В. Удосконалення системи підготовки наукових кадрів

Панич О.І. Підготовка докторів філософії: практики і проблем

Сарабєєв В.Л. Як вибрати журнал для публікації наукової статті у рейтингових виданнях?

Сідляренко А. Впровадження технічних засобів виявлення ознак плагіату в академічних та наукових текстах як чинник зменшення проявів порушення принципів академічної доброчесності. Можливості українського сервісу Unicheck

Торкут Н.М. Сутність соціокультурної компетенції доктора філософії та її роль у сучасній Україні