Інформація про захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії у разових радах

Грузова Т. С. Церква в Україні в умовах Голодомору 1932–1933 рр.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 Історія та археологія
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація


Коваленко Б. В. Принципи службового права України
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту


Рибак К. Б. Історія найменувань податкової сфери української мови
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 Філологія
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту


Гура О. О. Підготовка майбутніх інженерів-програмістів до тестування програмного забезпечення в умовах неформальної освіти.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту


Барліт А. Ю. Адміністративно-правовий механізм реалізації та захисту суб’єктивних публічних екологічних прав
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Повідомлення

Анотація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту


Дубиніна С. М. Формування векторів управління витратами виробництва промислових підприємств
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту


Магомедова Т. М. Правове регулювання використання та охорони земельних ділянок для вирощування кормів для худоби.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту


Палій Л. Л. Форми і методи адміністративної діяльності щодо забезпечення митної безпеки в Україні
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Анотація

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту


Діхтієвський В.П. Адміністративно-правове регулювання доступу до публічної інформації про стан використання природних ресурсів
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне, практичне значення дисертації

Анотація

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту


Кісловський А.В. Розробка та прийняття статутів територіальних громад міст в Україні: проблеми теорії та практики.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Висновок про наукову новизну, теоретичне, практичне значення дисертації

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту


Діденко Є.В. Реалізація права на справедливий суд при розгляді справ про адміністративні правопорушення.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту


Миронов А.Г. Адміністративно-правове забезпечення державного контролю у сфері охорони здоров’я.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту


Мамоян С.Ч. Реформи фінансової системи другої половини ХІХ – початку ХХ століття в Російській імперії: історіографія
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 Історія та археологія

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту


Лейбович А.В. Формування ресурсного потенціалу України на засадах розвитку загальної середньої освіти.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту


Юхтенко Л.Р. Адміністративно-правові засади вирішення спорів, що випливають з публічно-правових відносин, у досудовому порядку.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – право

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту


Черняхович І.Е. Публічно-правові спори у сфері державнослужбових відносин як предмет адміністративного судочинства.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – право

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту


Попівняк О.І. Адміністративно-правові засади забезпечення митної безпеки правоохоронними та митними органами
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – право

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захистуТитаренко М.В. Стимули у службовому праві України: питання теорії та практики.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту


Шимон О.М. Обмеження та заборони як засоби запобігання адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією, у діяльності державних службовців в Україні.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту


Шумейко Іван Павлович. Адміністративно-правова протидія порушенням корпоративних прав в Україні.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право.

Науковий керівник: Коломоєць Т.О., д.ю.н., проф., член-кор. НАПрН України.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Аудіозапис захисту дисертації Шумейка І.П.

Відеозапис захисту дисертації Шумейка І.П.


Шевченко Михайло Вікторович. Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) корупційних доходів публічними діячами: адміністративно-правовий аспект.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право.

Науковий керівник: Коломоєць Т.О., д.ю.н., проф., член-кор. НАПрН України.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Аудіозапис захисту дисертації Шевченка М.В.

Відеозапис захисту дисертації Шевченка М.В.