Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування


Інформація про захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії у разових радах


Харченко М. В. Розсуд судді під час розгляду справ в адміністративному судочинстві

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право

Дисертація


Дробот К.В. Інтерактивне навчання плавання дітей старшого дошкільного віку

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

Інформаційне повідомлення про дату захисту в разовій раді (pdf)

Дисертація

Відгук рецензента (pdf) (pdf)

Відгук рецензента (pdf)

Відгук опонента (pdf) (pdf)

Відгук опонента (pdf)

Відеозапис захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Інформаційне повідомлення про результати разової ради


Теміров Б.Ю. Постать Степана Бандери в соціокультурному просторі України: історичний вимір

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 Історія та археоологія

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

Дисертація

Відгук рецензента (pdf) (p7s)

Відгук рецензента (pdf) (zip)

Відгук опонента (pdf) (p7s)

Відгук опонента (pdf)

Відеозапис захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Інформаційне повідомлення про результати разової ради


Салагуб Л.І. Політична історія Гетьманщини ХVІІІ ст.: український історіографічний вимір

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 Історія та археоологія

Дисертація

Відгук рецензента (p7s)

Відгук рецензента (pdf) (p7s)

Відгук опонента (pdf) (p7s)

Відгук опонента (pdf) (p7s)

Відеозапис захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Інформаційне повідомлення про результати разової ради

Наказ про видачу диплома доктора філософії


Поляков Р.Б. Інститут банкрутства (неспроможності) в Україні та Німеччині: порівняльно-правове дослідження

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право

Дисертація

Відгук рецензента (pdf)

Відгук опонента (pdf) (p7s)

Відгук опонента (pdf) (p7s)

Відгук опонента (pdf) (p7s)

Відеозапис захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Інформаційне повідомлення про результати разової ради

Наказ про видачу диплома доктора філософії


Воронцов А.І. Удосконалення фізичної та техніко-тактичної підготовленості дівчат 14-15 років, які займаються боксом на етапі попередньої базової підготовки

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт

Дисертація

Відгук рецензента

Відгук рецензента

Відгук опонента

Відгук опонента

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Відеозапис захисту


Мірошниченко О.В. Старообрядці Південно-Східної України наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 Історія та археологія

Дисертація

Відгук рецензента (pdf) (p7s)

Відгук рецензента (pdf) (p7s)

Відгук опонента (docx) (p7s)

Відгук опонента (pdf)

Відеозапис захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії


Шевченко А. В. Рід Гошкевичів у соціокультурному житті України

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 Історія та археологія

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту


Зуєнко Я. М. Міфологізм історичної прози Л. Кононовича в етнонаціональному вимірі

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 Філологія

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту


Кремова Д.С. Інститут присяги у службовому праві України

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту


Маслова О.В. Адміністративно-правове забезпечення гарантій незалежності прокурора в Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту


Горшкова Г.В. Формування готовності майбутніх вчителів-логопедів до застосування адаптованих фізичних вправ в професійній діяльності.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту


Широкова І.І. Спеціифіка та мультимодальні засоби актуалізації індивідуально-авторської картини світу В. Блейка.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 Філологія.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту


Іванченко О. О. «Традиції та новаторство земських практик у соціальній роботі в Україні.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 231 Соціальна робота.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту


Піддубцева О. І. Формування готовності майбутніх фахівців-аграріїв до іншомовного професійно орієнтованого спілкування.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту


Костів М. Б. Регіональна преса УСРР як інструмент комуністичної пропаганди на Чернігівщині (1929–1933).

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 Історія та археологія.

Анотація

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту


Веремєєнко О.О. Енергоефективність на засадах інноваційного розвитку підприємств машинобудування.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка.

Анотація

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту


Манько А. М. Творчість Івана Низового в ідейно-художньому контексті доби.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 Філологія.

Анотація

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту


Ковальов М.В. Історіографія теоретичних засад та суспільної практики махновського руху.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 Історія та археологія.

Анотація

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту


Вовк Я. Г. Наукове обґрунтування адаптивної системи управління матеріально-технічним забезпеченням промислових підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка.

Анотація

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту


Шуйський І. В. Всеукраїнська система Торгсин на Харківщині: створення та функціонування (1931–1936 рр.)
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 Історія та археологія
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №429 від 29.09.2021


Ель-Бош Д. М. Економічний механізм регулювання ефективної діяльності підприємств машинобудування.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка.

Анотація

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №429 від 29.09.2021


Ігнатченко М.С. Лінгвістичне забезпечення скінченно-елементного моделювання у паралельних обчислювальних системах
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №429 від 29.09.2021


Чопорова О.В. Прогнозування зон руйнування в інженерних конструкціях з використанням комп’ютерного навчання
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №429 від 29.09.2021


Гальченко А.В. Інструментальні засоби криптографічних систем на базі заперечуваного шифрування
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №429 від 29.09.2021


Смолянкова Т.М. Математичне моделювання механічних характеристик волокнистих композитів із різномодульними компонентами.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 113 Прикладна математика
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №429 від 29.09.2021


Сєлютін Є.К. Фрагментарні моделі в задачах оптимальної класифікації.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 113 Прикладна математика.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №429 від 29.09.2021


Халанчук Л. В. Структуровані дискретні моделі для розв’язку крайових задач.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 113 Прикладна математика
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №429 від 29.09.2021


Столярова А. В. Гомогенізація композиційного матеріалу з порожнистими транстропними волокнами.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 113 Прикладна математика
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №429 від 29.09.2021


Степанов В.В. Лінгвосинергетичний аспект концепту ПОЛІТИКА в сучасному американському англомовному дискурсі.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 Філологія.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №429 від 29.09.2021


Орлов А. А. Вдосконалення фізичної та функціональної підготовленості важкоатлеток 12–13 років на етапі попередньої базової підготовки
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №429 від 29.09.2021


Саричев В.Д. Розвиток суднобудування Запорозького козацтва в XVI–XVIII ст.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 Історія та археологія

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №429 від 29.09.2021


Черемисіна Г.О. Об’єктивація лінгвокультурного концепту WEALTH інноваційними одиницями в американській мовній картині світу.
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 Філологія.

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №429 від 29.09.2021


Сахно О.В. Місце кінорежисури в процесах національно-культурного розвитку радянської України 1920–30-х рр.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 Історія та археологія
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Анотація

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №429 від 29.09.2021Пєший О.В. Форми і методи діяльності Міністерства розвитку громад та територій України
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту

Висновок установи

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №349 від 27.08.2021Сергієнко В.В. Православні громади Полтавщини в державній політиці й радянському соціокультурному просторі (середина 1940-х - середина 1960-х рр.»)
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 Історія та археологія
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №349 від 27.08.2021Коса В. В. Метод експериментального дослідження термінологічного насичення в колекціях документів для здобуття знань
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №349 від 27.08.2021Грузова Т. С. Церква в Україні в умовах Голодомору 1932–1933 рр.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 Історія та археологія
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №349 від 27.08.2021Коваленко Б. В. Принципи службового права України
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №184 від 29.04.2021

 


Рибак К. Б. Історія найменувань податкової сфери української мови
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 Філологія
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №349 від 27.08.2021Гура О. О. Підготовка майбутніх інженерів-програмістів до тестування програмного забезпечення в умовах неформальної освіти.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №349 від 27.08.2021Барліт А. Ю. Адміністративно-правовий механізм реалізації та захисту суб’єктивних публічних екологічних прав
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Повідомлення

Анотація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №184 від 29.04.2021


Дубиніна С. М. Формування векторів управління витратами виробництва промислових підприємств
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №184 від 29.04.2021


Магомедова Т. М. Правове регулювання використання та охорони земельних ділянок для вирощування кормів для худоби.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №75 від 24.02.2021

Палій Л. Л. Форми і методи адміністративної діяльності щодо забезпечення митної безпеки в Україні
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Анотація

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №75 від 24.02.2021

Діхтієвський В.П. Адміністративно-правове регулювання доступу до публічної інформації про стан використання природних ресурсів
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне, практичне значення дисертації

Анотація

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №75 від 24.02.2021


Кісловський А.В. Розробка та прийняття статутів територіальних громад міст в Україні: проблеми теорії та практики.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Висновок про наукову новизну, теоретичне, практичне значення дисертації

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №75 від 24.02.2021


 


Діденко Є.В. Реалізація права на справедливий суд при розгляді справ про адміністративні правопорушення.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №557 від 23.12.2020 


Миронов А.Г. Адміністративно-правове забезпечення державного контролю у сфері охорони здоров’я.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №557 від 23.12.2020

 


Мамоян С.Ч. Реформи фінансової системи другої половини ХІХ – початку ХХ століття в Російській імперії: історіографія
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 Історія та археологія

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №557 від 23.12.2020

 


Лейбович А.В. Формування ресурсного потенціалу України на засадах розвитку загальної середньої освіти.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №407 від 30.09.2020


Юхтенко Л.Р. Адміністративно-правові засади вирішення спорів, що випливають з публічно-правових відносин, у досудовому порядку.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – право

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №407 від 30.09.2020

 

Черняхович І.Е. Публічно-правові спори у сфері державнослужбових відносин як предмет адміністративного судочинства.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – право

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №407 від 30.09.2020


Попівняк О.І. Адміністративно-правові засади забезпечення митної безпеки правоохоронними та митними органами
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – право

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №407 від 30.09.2020Титаренко М.В. Стимули у службовому праві України: питання теорії та практики.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №407 від 30.09.2020


Шимон О.М. Обмеження та заборони як засоби запобігання адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією, у діяльності державних службовців в Україні.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Відгук опонента

Відгук опонента

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №407 від 30.09.2020


Шумейко Іван Павлович. Адміністративно-правова протидія порушенням корпоративних прав в Україні.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право.

Науковий керівник: Коломоєць Т.О., д.ю.н., проф., член-кор. НАПрН України.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Аудіозапис захисту дисертації Шумейка І.П.

Відеозапис захисту дисертації Шумейка І.П.

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №407 від 30.09.2020


Шевченко Михайло Вікторович. Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) корупційних доходів публічними діячами: адміністративно-правовий аспект.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право.

Науковий керівник: Коломоєць Т.О., д.ю.н., проф., член-кор. НАПрН України.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента

Аудіозапис захисту дисертації Шевченка М.В.

Відеозапис захисту дисертації Шевченка М.В.

Наказ ректора ЗНУ "Про видачу дипломів доктора філософії" №407 від 30.09.2020

ПІБ назва

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю ____

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента

Відгук опонента