Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування


Загальна інформація


У Запорізькому національному університеті аспірантура існує з 1962 р. Спочатку її було відкрито на філологічному факультеті, а через два роки – на фізичному факультеті тоді ще педагогічного інституту. Наш університет пишається своїм першим аспірантом, який став відомим українським вченим, доктор філологічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України Віктором Антоновичем Чабаненком (1937-2014).

Основними напрямками діяльності відділу аспірантури і докторантури ЗНУ є організація і контроль підготовки та атестації науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації; адміністрування освітнього процесу на третьому рівні вищої освіти; консультація та методична допомога аспірантам у написанні й оформленні дисертацій; аналіз ефективності підготовки кадрів через аспірантуру та докторантуру ЗНУ; координація роботи спеціалізованих вчених рад.

Після прийняття у 2014 році Закону України «Про вищу освіту» та його подальшої імплементації здійснюється трансформація сталої моделі аспірантури в третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. Інституційну спроможність здійснювати підготовку здобувачів наукового ступеня доктора філософії (PhD) університет довів ліцензуванням протягом 27 спеціальностей за новим переліком галузей знань і спеціальностей.

В освітньому процесі суттєва увага приділяється питанням проєктної і грантової діяльності, академічної доброчесності, академічного письма, критичного мислення, риторики і публічних виступів. Освітній процес в аспірантурі побудований на засадах демократизму, відкритості, недопущення менторської моделі викладання.

В університеті для забезпечення освітнього процесу на третьому рівні вищої освіти використовується система електронного забезпечення навчання Moodle, яка впродовж чотирьох років є невід’ємною складовою методичного забезпечення усіх дисциплін на рівні бакалаврату і магістратури.

Значна увага приділяється в університеті спроможності створення та функціонування спеціалізованих вчених рад. Ректорат вишу визнає автономні академічні права спеціалізованих вчених рад й усіляко сприяє їх подальшому розвитку, вбачаючи у цьому одне з ключових джерел поповнення кадрового потенціалу університету. Разом із тим, постійно акцентується увага на відповідальності усіх учасників атестаційного процесу щодо високого рівня вимогливості під час експертизи дисертацій, запобігання академічного плагіату у дослідженнях, суворого дотримання нормативних вимог.

Суттєвим елементом мотивації науковців є матеріальна винагорода, закріплена на рівні Колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом Запорізького національного університету. Зокрема, університет виплачує винагороди працівникам за захист докторської дисертації, публікації статей у базах Scopus і Web of Science, підвищення індексу Гірша, отримання патентів тощо.

Розвиток системи аспірантури і докторантури, як ключового джерела кадрового і наукового потенціалу, залишається одним з пріоритетів поступу Запорізького національного університету як регіонального європейського вишу.

Ліцензія МОН України (Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Запорізького національного університету), наказ МОН України від 14.01.2021 № 2-л

Перелік спеціальностей, ліцензованих в аспірантурі Запорізького національного університету

Перелік спеціальностей, відкритих у докторантурі Запорізького національного університету