Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування


Документи для вступу до докторантури


1) заява на ім’я ректора;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) автобіографія;

4) ксерокопія диплому про вищу освіту;

5) ксерокопія документів про науковий ступінь і вчене звання;

6) ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду (2 прим.);

7) план-проспект докторської дисертації;

8) витяг з протоколу засідання кафедри, на якій буде здійснюватися підготовка докторанта;

9) список опублікованих наукових праць;

10) довідка про проходження флюорографії;

11) згода на збір та обробку персональних даних;

12) дві фотокартки 3х4.