Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування


Спеціалізована вчена рада К 17.051.06


Спеціалізована вчена рада К 17.051.06 утворена відповідно до наказу МОН України 24.05.2018 № 527 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад»

Спеціалізована вчена рада затверджена з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальностей 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла та 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Контактні координати:
Спеціалізована вчена рада К 17.051.06
Запорізький національний університет,
вул. Жуковського, 66, корп. 1, каб. 18-А
м. Запоріжжя, 69600
Контактний телефон: 050-484-18-74 (вчений секретар Кондратьєва Н.О.)
E-mail: nkondr100@gmail.com


Персональний склад спеціалізованої вченої ради

Тексти авторефератів, дисертацій, відгуків офіційних опонентів