Інформація про спеціалізовані вчені ради, що функціонують у Запорізькому національному університеті

 

Шифр ради, номер наказу МОН України, термін повноважень

 

Шифр та найменування спеціальності
Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь

1

Д 17.051.01

Наказ МОН України 
№ 1604 від 22.12.2016 

22.12.2016 – 22.12.2019

07.00.01 – історія України

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Історичні науки 

Голова ради –
Фролов М.О., д.і.н., проф.

Учений секретар –
Каганов Ю.О., к.і.н., доц.

2

К 17.051.02

Наказ МОН України 
№ 1328 від 21.12.2015 

21.12.2015 – 21.12.2018

10.02.01 – українська мова,

10.02.04 – германські мови

Філологічні науки 

Голова ради –
Білоусенко П.І., д.філол.н., проф.

Учений секретар –
Клименко О.Л., к.філол.н., проф.

3

Д 17.051.05

Наказ МОН України 
№ 527 від 24.05.2018

24.05.2018 – 31.12.2020

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

Філософські науки

Голова ради –
Лепський М.А., д.філос.н., проф.

Учений секретар –
Капріцин І.І., д.філос.н., доц.

4

К 17.051.06

Наказ МОН України 
№ 527 від 16.05.2016

24.05.2018 – 31.12.2020

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Фізико-математичні науки

Голова ради –
Грищак В.З., д.т.н., проф.

Учений секретар –
Кондратьєва Н.О., к.ф.-м.н., доц.

5

Д 17.051.07

Наказ МОН України
№ 326 від 04.04.2018

04.04.2018 – 31.12.2020

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Юридичні науки

Голова ради – 
Коломоєць Т.О., д.ю.н., проф.

Учений секретар –
Лютікова М.О., к.ю.н., ст.викл.

6

Д 17.051.08

Наказ МОН України 
№ 1604 від 22.12.2016

22.12.2016 – 22.12.2019

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Економічні науки 

Голова ради – 
Череп А.В., д.е.н., проф.

Учений секретар – 
Швець Ю.О., к.е.н., викл.

7

Д 17.051.09

Наказ МОН України 
№ 527 від
24.05.2018

24.05.2018 – 31.12.2020

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Педагогічні науки

Голова ради – 
Гура О.І., д.пед.н., проф.

Учений секретар –
Безкоровайна Л.В., д.пед.н., доц.