Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування


Тексти авторефератів, дисертацій, відгуків офіційних опонентів - Спеціалізована вчена рада Д 17.051.07


Захист дисертації Борзаниці Сергія Володимировича «Принцип пропорційності як принцип податкових правовідносин» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Гавалешко Петра Степановича «Особливості доказування в суді апеляційної інстанції: адміністративно-правове дослідження» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Маслової Яни Іванівни «Адміністративно-правове регулювання трансформації Національного Агентства з питань запобігання корупції» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Реферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відеозапис захисту


Захист дисертації Крайнього Павла Івановича «Адміністративно-правовий статус громадських рад за законодавством України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Волкової Інни Ігорівни «Адміністративно-правовий механізм захисту прав дітей» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Уртаєвої Лусіне Гагиківни «Теоретико-правові засади запобігання фінансовим правопорушенням» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Лис Олени Георгіївни «Адміністративно-правове регулювання інклюзивної освіти у закладах дошкільної освіти в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Медяника В’ячеслава Анатолійовича «Адміністративно-правове забезпечення державної соціальної політики в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Гордєєва Віталія Володимировича «Юридичні факти в адміністративному судочинстві України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Єрмака Олександра Олександровича «Правове регулювання адміністративно-правового статусу державного службовця в системі правоохоронних органів: порівняльний аналіз» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Бакаїм Марії Василівни «Адміністративно-правова характеристика діяльності суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Чернявської Оксани Михайлівни «Адміністративно-правові засади доказування у справах про порушення митних правил» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Ліжевського Андрія Леонідовича «Публічне адміністрування у сфері соціального захисту: теорiя та практика» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Смичка Євгена Михайловича «Судові доктрини у податковому праві» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Пилипіва Василя Івановича «Адміністративно-правове регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Онуфрієва Віктора Миколайовича «Адміністративно-правовий статус присяжного в суді: теоретичні питання та практика реалізації» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Малетича Михайла Михайловича «Європейські та національні адміністративні провадження: порівняльно-правове дослідження» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Лавренчук Ольги Володимирівни «Заходи процесуального примусу в загальній системі адміністративних санкцій» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Капинос Оксани Валентинівни «Теоретико-правові засади функціонування адміністративного судочинства в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Гуменюка Віталія Євгеновича «Адміністративно-правові засади публічного управління у сфері пенсійного забезпечення в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Бондарчука Руслана Анатолійовича «Адміністративно-правове регулювання процедури притягнення судді до дисциплінарної відповідальності» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Янушевича Ярослава Володимировича «Інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Мельничука Олега Петровича «Відносини держави і церкви (адміністративно-правовий аспект)» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Макаренкова Олексія Леонідовича «Правова інституціоналізація антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації у відкритому суспільстві» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Мілієнко Олени Анатоліївни «Теоретико-прикладні аспекти застосування адміністративних актів» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Поліщука Володимира Юзефовича «Зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Петрова Сергія Євгеновича «Адміністративно-правовий статус Головного сервісного центру МВС» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Зубка Георгія Юрійовича «Адміністративно-правові засади державної інфраструктурної політики України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Булигіної Олени Юріївни «Адміністративно-правове регулювання внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Скрипченко Світлани Миколаївни «Публічне адміністрування функціонування політичних партій в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Теленика Сергія Сергійовича «Адміністративно-правове регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Диссертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Лемехи Ростислава Ігоровича «Теоретико-методологічні та правові засади митних режимів в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Подзігун Галини Володимирівни «Публічне адміністрування у сфері цифрової трансформації» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Гребенюка Андрія Олександровича «Відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон України поза митним контролем» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Кобильніка Дмитра Анатолійовича «Особливості реалізації функцій податкового права (методологічний аспект)» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Люха Вадима В’ячеславовича «Адміністративно-правові засади оптимізації діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення фінансової безпеки України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Колотілова Олександра Олександровича «Реєстрація фізичних осіб – підприємців як вид адміністративної процедури: питання теорії та практики» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Банаха Сергія Володимировича «Сучасна концепція адміністративно-правового забезпечення функціонування органів прокуратури України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Ангеловської Ольги Сергіївни «Особливості переміщення через митний кордон України культурних цінностей» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Іваненка Тараса Миколайовича «Адміністративно-правове забезпечення доступності адміністративного судочинства як складової верховенства права» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Колісника Сергія Анатолійовича «Витрати, пов’язані із розглядом справ адміністративними судами в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Чуба Антона Володимировича «Концепція суб’єктивних публічних прав приватної особи: адміністративно-правовий аспект» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Соболєвой Ірини Вячеславівни «Прокурор в адміністративному судочинстві: питання теорії та практики» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Плохого Володимира Максимовича «Адміністративно-правовий режим поводження з техногенними відходами» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Петрішака Ігоря Васильовича «Адміністративно-правовий механізм державного захисту суддів та працівників правоохоронних органів» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Бондаренко Ірини Миколаївни «Кодифікація фінансового законодавства в умовах гармонізації законодавства України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Школика Андрія Михайловича «Адміністративно-процедурне законодавство в Україні: становлення та систематизація» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Чернія Віктора Даниловича «Адміністративно-правове регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Хомутянського Віталія Володимировича «Адміністративно-правова протидія порушенням митних правил» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Маслової Анни Борисівни «Органи, що реалізують державну митну політику, як складова системи публічного адміністрування: людиноцентристська концепція трансформації» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Губанова Олега Олександровича «Юридична відповідальність публічних службовців: порівняльно-правове дослідження» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Котляревської Ганни Мартіновни «Адміністративно-правове забезпечення механізму звернення громадян в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Ковбас Ігоря Васильовича «Адміністративно-правове регулювання нагородної справи в Україні: теорія, досвід та ефективність» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Сакун Дар’ї Ігорівни «Адміністративно-правові гарантії надання безоплатної правової допомоги адвокатами» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Олендер Ігоря Ярославовича «Правове регулювання виконання податкового обов’язку в режимі усунення подвійного оподаткування» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Бухаріна Гліба Олеговича «Фінтех як об’єкт нормативно-правового регулювання: теоретико-методологічний аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Тильчика В’ячеслава В’ячеславовича «Теоретико-методологічні та правові засади вирішення адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових відносин» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Іванової Ганни Сергіївни «Адміністративно-правове регулювання у сфері агропромислового комплексу» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Бойко Олени Володимирівни «Гарантії забезпечення законності надання публічних послуг в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Євдокимова Павла Валерійовича «Адміністративно-правове регулювання реалізації кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Новицької Марії Володимирівни «Класифікаційний аналіз видів адміністративних правопорушень за ступенем суспільної небезпеки» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Хижня Людмили Євгеніївни «Адміністративна відповідальність за вчинення правопорушень у сфері захисту довкілля в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Шарая Анни Анатоліївни «Принципи адміністративно-процедурного права: питання теорії та практики» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Шевчука Едуарда Георгійовича «Безконтактні адміністративні послуги у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Шепель Марини Анатоліївни «Адміністративні спори у сфері захисту права людини на безпечне довкілля» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Щербини Андрія Олександровича «Адміністративно-правове регулювання використання персональних даних суб’єктами владних повноважень в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Севрука Юрія Григоровича «Адміністративно-правове забезпечення реалізації функцій прокуратури України в контексті реформування органів кримінальної юстиції» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Прасюка Володимира Марковича «Адміністративно-правове регулювання державного фінансового контролю в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Голобутовського Романа Зіновійовича «Адміністративно-правові засади публічної служби в органах судової влади в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Цвіркуна Юрія Івановича «Розгляд та вирішення в адміністративному судочинстві справ щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної адміністрації» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Разіної Тетяни Іванівни «Адміністративно-правове забезпечення позитивного інвестиційного клімату в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук кандидата юридичних наук 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Золотухіної Лілії Олександрівни «Публічний інтерес як адміністративно-правова категорія» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Блінової Ганни Олександрівни «Адміністративно-правові засади інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації в Україні: актуальні питання теорії та практики» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Коваля Миколи Васильовича «Адміністративно-правові засади функціонування митниць в умовах євроінтеграційних процесів в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук з спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Потіпа Миколи Миколайовича «Адміністративно-правові засади публічного управління у сфері приватизації в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук з спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Бояринцевої Марини Анатоліївни «Діяльність адміністративного суду в умовах імплементації європейських принципів судочинства в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Мосейко Анжели Геннадіївни «Публічне адміністрування у сфері національної безпеки Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Столбового Володимира Миколайовича "Службові правовідносини у сфері національної безпеки України" на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Дорошенка Дмитра Петровича «Примус у податковому праві» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Браславського Руслана Георгійовича «Принципи податкового права України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Вороновської Крістіни Олександрівни «Економічна обґрунтованість податків і зборів у податково-правовому регулюванні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Чинчин Олени Вікторівни «Фінансово-правове регулювання виконання місцевих бюджетів за доходами в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Рибалки Кристини Ігорівни «Адміністративно-правові засади здійснення публічного управління у галузі використання та охорони земель запасу України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Тулянцевої Валерії Андріївни «Фінансово-правове регулювання діяльності позабюджетних державних цільових фондів в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Лученко Марини Михайлівни «Принцип пропорційності в адміністративному судочинстві» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Мамонтової Олени Миколаївни «Правові засади звільнення від доказування в адміністративному судочинстві» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Полякова Ігоря Сергійовича «Перегляд рішень окружних адміністративних судів в апеляційному провадженні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Сарибаєвої Ганни Миколаївни «Адміністративно-правове регулювання у сфері охорони здоров’я: теоретико-правові засади на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Сибіги Олександра Миколайовича «Адміністративно-правове забезпечення та судовий захист права особи на доступ до публічної інформації» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Іванова Ігоря Євгенійовича «Адміністративно-правові засади провадження в справах про проступки» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Кадникової Ганни Володимирівни «Правовий режим доступу до публічної інформації: адміністративно-правовий аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Хрідочкіна Андрія Вікторовича «Публічне адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Юшкевич Христини Василівни «Адміністративно-правові засади охорони та захисту лісового фонду України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Припутня Дмитра Сергійовича «Примус у службовому праві: теорія, досвід та практика реалізації» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Губанової Тамари Олексіївни «Адміністративно-правові засади організації та функціонування коледжів: порівняльно-правове дослідження» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Сущенка Дмитра Валерійовича «Адміністративні процедури в Україні та країнах Європи: порівняльно-правовий аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Миколенко Олени Миколаївни «Функції деліктного права (теоретико-правовий аспект)» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Гусєвої Євгенії Ігорівни «Адміністративно-правове регулювання участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Поліщук Яни Валеріївни «Ставка податків і зборів: правова природа та класифікація» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Прокопенка Віктора Валерійовича «Митні формальності на транспорті в Україні та їх адаптація до міжнародних митних норм, правил та стандартів» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Іванченка Олексія Юлійовича «Адміністративно-правовий аспект надання судових послуг в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Чирика Сергія Володимировича «Принципи адміністративної діяльності патрульної поліції» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Лисенко Юлії Олександрівни «Представництво в адміністративному процесі» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Поклада Олександра Валентиновича «Громадський контроль за діяльністю поліції» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Хоменка Андрія Васильовича «Розгляд публічно-правових спорів у сфері використання природних ресурсів у порядку адміністративного судочинства» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Булгакова Олександра Сергійовича «Юрисдикція адміністративного суду щодо вирішення справ у сфері публічної служби» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Діордіци Ігоря Володимировича «Адміністративно-правове регулювання кібербезпеки України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Юровської Вікторії Володимирівни «Методи адміністративного права: теоретико-правові та праксеологічні аспекти» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Цибульник Неллі Юріївни «Адміністративно-правове забезпечення публічних закупівель в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Михайловського Віктора Ігоровича «Адміністративно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Шутліва Дмитра Сергійовича «Державний примус у сфері бюджетних відносин» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Гімона Миколи Михайловича «Реалізація права на справедливий суд в адміністративному судочинстві України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Легези Юлії Олександрівни «Адміністративно-правові засади публічного управління у сфері використання природних ресурсів» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Конєвої Світлани Олександрівни «Звільнення з публічної служби як захід запобігання корупції» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Боженко Наталії Василівни «Адміністративно-правове забезпечення медіації як способу вирішення адміністративних спорів» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Тамаря Яни Володимирівни «Адміністративні процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Паламарчука Івана Васильовича «Публічне майно як засіб здійснення повноважень поліції» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Коваленко Наталії Володимирівни «Адміністративно-правові режими» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Сурілової Олени Олексіївни «Адміністративно-правове регулювання у сфері використання і охорони надр» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Болокан Інни Вікторівни «Реалізація норм адміністративного права: проблемні питання теорії та практики» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Бамбізова Євгена Євгенійовича «Інформаційна функція державної фіскальної служби України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Гладія Олександра Васильовича «Адміністративно-правовий режим техногенних родовищ в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Женеску Елеонори Вячеславни «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Кунєвої Зої Юріївни «Митні формальності: основи адміністративно-правової моделі» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Шевченка Павла Юрійовича «Адміністративно-правове регулювання митної процедури визначення походження товару на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Шкуропацького Олександра Івановича «Адміністративно-правове регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних сил України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Рівчаченка Станіслава Вікторовича «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як спосіб протидії корупції» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Макух Оксани Володимирівни «Динаміка фінансових правовідносин: методологічний аспект» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Макушева Петра Васильовича «Державна виконавча служба України: адміністративно-правове дослідження» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Чухлебова Ігоря Олександровича «Правове регулювання інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Ємельянової Ольги Олександрівни «Процедури погашення податкового боргу» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Мойсеєнко Галини В’ячеславівни «Оціночні поняття в адміністративному судочинстві України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Баламуш Мар’яни Анатоліївни «Міграційний режим в Україні (адміністративно-правовий аспект)» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Гончарової Ірини Анатоліївни «Адміністративно-правовий аспект процедури надання адміністративних послуг» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Курила Володимира Олександровича «Правова природа процедур вирішення податкових спорів: порівняльно-правовий аналіз» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Легези Євгена Олександровича "Концепція публічних послуг: адміністративно-правовий аспект" на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Бережної Катерини Вікторівни «Імплементація принципів організації і діяльності інститутів Європейського Союзу в адміністративне законодавство України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Пирожкової Юлії Володимирівни «Теорія функцій адміністративного права» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Мінаєвої Катерини Володимирівни «Звернення до суду як повноваження органу доходів і зборів» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Пеховського Андрія Юрійовича «Адміністративна відповідальність за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Мінаєвої Ольги Михайлівни «Процедурне регулювання податкових відносин (методологічний аспект)» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Власенка Олександра Григоровича «Адміністративні послуги у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Журавльова Андрія Вікторовича «Судові прецеденти в адміністративному судочинстві України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Ільницького Володимира Олеговича «Адміністративно-процесуальна діяльність органів національної поліції» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Коваль Вікторії Олександрівни «Захист прав, свобод та законних інтересів іноземців та осіб без громадянства в адміністративному судочинстві України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Малишка Дениса Вікторовича «Адміністративно-правове регулювання у галузі муніципального транспорту в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Саєнка Андрія Івановича «Адміністративні послуги у сфері інтелектуальної власності» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Карабін Тетяни Олександрівни «Розподіл повноважень публічної адміністрації (доктринальний адміністративно-правовий аналіз)» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Мазур Любові Борисівни «Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення права військовослужбовців Збройних сил України на охорону здоров’я» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Жарий Олександра Костянтиновича «Адміністративно-запобіжні заходи в діяльності органів Служби безпеки України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Прокопенко Валерії Вікторівни «Правове регулювання переміщення металобрухту через митний кордон України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Мілієнко Олени Анатоліївни «Принципи гласності і відкритості в адміністративному судочинстві України: теорія, досвід реалізації та адаптації до європейських стандартів» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Збінського Євгена Федоровича «Правовий режим податкової таємниці в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Зубова Олександра Сергійовича «Особливості судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Кучми Костянтина Сергійовича «Адміністративні послуги у сфері екології та природних ресурсів» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Корнейчука Сергія Петровича «Адміністративний примус у діяльності органів примусового виконання рішень судів та інших органів публічної адміністрації» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонентаЗахист дисертації Маковської Олени Володимирівни «Адміністративний режим антитерористичної операції» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Хмелініна Володимира Олексійовича «Публічне адміністрування водними ресурсами України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Бондаренко Наталії Сергіївни «Адміністративна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами (порівняльно-правова характеристика законодавства України та країн СНД)» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Захист дисертації Головіна Дениса Володимировича «Правове регулювання територіальних податкових преференцій» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Задорожної Яни Вікторівни «Спосіб вчинення протиправного діяння як ознака об’єктивної сторони адміністративного проступку» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Закарян Бабкена Норіковича «Правовідновлювальні заходи в податково-правовому регулюванні»на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Костенко Ольги Володимирівни «Правове регулювання обігу інформації з обмеженим доступом у системі інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Міськевич Анни Володимирівни «Адміністративні послуги у сфері соціального захисту населення» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Власенка Дениса Олександровича «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Гетьман Катерини Олегівни «Правова природа фіскальної функції податку» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Колесникова Максима Олександровича «Адміністративні послуги з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Мірошніченка Максима Володимировича «Презумпція правомірності рішень платника податків» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Бєлікової Марини Іванівни «Адміністративне оскарження як гарантія прав громадян у сфері виконавчої влади» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Караченцева Ігоря Володимировича «Правова природа податкових зборів та їх вирішення» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Мовчуна Олега Геннадійовича «Сутність та порядок вирішення службових спорів» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Остапенко Тетяни Анатоліївни «Участь в адміністративному судочинстві України представників самоврядних професій» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Політило Валерія Ярославовича «Право людини та громадянина на доступ до податкової інформації в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Захист дисертації Пришляка Михайла Івановича «Адміністративно-правові основи медичного обстеження наречених в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Захист дисертації ____ «___» на здобуття наукового ступеня ______ юридичних наук за спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.